NIEUWS

                                                                   

Militaire bedevaart Lourdes 19 t/m 23 mei 2016
geplaatst 25 mei 2016
foto's: Marion Jorissen, Geertje en dhr Hans Wiggers
"Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat destijds door de initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd. Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers Contact, Dialoog – en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen veteranen van Indië of Korea, militairen in opleiding oudere collega’s, maar ook burgermedewerkers gepensioneerde militairen – en hetzelfde geld in internationaal verband". Frank Marcus, KTZA b.d., voorzitter #SMLB

Al meer dan 50 jaar speelt zich in Lourdes een internationale ontmoeting af van militairen. Enkele honderden Franse en Duitse militairen begonnen daar kort na de Tweede Wereldoorlog mee om afstand te nemen van het oorlogsgeweld en nieuwe wegen naar vrede te vinden. Inmiddels is het tot een happening uitgegroeid van ruim 10.000 (jonge) militairen vooral uit Europa, maar ook al daarbuiten.

Kernwoorden van deze week zijn wereldvrede, verbroedering, bezinning, ontmoeting en plezier. Immers alle militairen herkennen elkaar in het werk dat ze steeds meer in internationaal verband uitoefenen: vrede brengen. Daarop kunnen we elkaar aanspreken, dat mogen we met elkaar vieren.

Maar dan is het bedevaartsoord ook één bruisend stadje. Één keer per jaar zijn de smalle straten en haar terrasjes gevuld met schitterend uitgedoste militairen uit tientallen landen. Muziekcorpsen of bandjes van kleiner formaat brengen er de sfeer goed in.

Meer dan 10.000 militairen en burgers uit 40 landen komen er samen om in een geest van broederschap en geloof deel te nemen aan een goed gevuld programma met indrukwekkende internationale vieringen en plechtigheden. […]

 

foto links Bronbeek bewoner Cor Hollaar.

 

Het volgende stukje is van zijn hand:

MILITAIRE BEDEVAARTTOCHT NAAR LOURDES

"Op donderdag 19 mei vertrokken we al vroeg met de bus naar vliegbasis Eindhoven. Enthousiast uitgezwaaid door Hella zagen we Bronbeek met weemoed in het hart verdwijnen. Wat ons te wachten stond wisten we niet, maar spannend was het wel. Na de gebruikelijke problemen om de bus weer heelhuids van het terrein af te krijgen omdat, of de bussen te groot zijn of de paaltjes in de bochten te dicht op de weg staan en de bocht niet genomen kon worden waren we dan toch onderweg.
Na lange voorbereiding door de vlootaalmoezenier Gert Jan Jorissen die met het Veteraneninstituut regelde dat een Bronbeek delegatie aan de gezamenlijke reis van tweehonderd Nederlandse Veteranen en militairen kon deelnemen, waren acht Bewoners met hun begeleiders op pelgrimstocht vertrokken.
Na de gebruikelijke vertraging arriveerden we op de vliegbasis Eindhoven waar een bont gezelschap van militairen in verschillende uniformen en veteranen vanuit alle disciplines reeds verzameld was in de vertrekhal.
Na een kop koffie en de opening door de Hoofdkrijgsmacht aalmoezenier Ton van Vilsteren was het gevoel van eenheid snel voelbaar. Wat mij direct opviel was de rust en de vriendelijkheid waarmee iedereen met elkaar omging. Alsof een grote familie met elkaar op reis ging. Onze vrijwilligsters konden gelijk aan de bak om met de rolstoelpatienten door de douane zien te komen, hetgeen tegenwoordig nog niet zo eenvoudig is. Het bleek dat er ook een aantal familieleden meeging om hun ouder bij te staan wat erg fijn was voor deze Veteranen.
De vlucht verliep vlot en extra prettig door de prima lunch die de Deense maatschappij serveerde. Na de landing stonden de bussen klaar om ons naar Lourdes te brengen, een ritje van een half uur of zo. In de verte zagen we de met sneeuw bedekte toppen van de Pyreneeën al opdoemen en verdwenen we in de nauwe straatjes van Lourdes waar de veel te grote bussen (al weer) zich door heen moesten worstelen om bij de hotels te komen.
De Nederlandse delegatie was verdeeld over vijf hotels die allen gelegen waren langs de oevers van de snel stromende rivier de Gave die de gesmolten sneeuw uit de Bergen afvoert naar zee. Ons hotel “des Rosiers” wordt al jaren bevolkt door een Nederlandse pelgrimsgroep waar nu de Bronbeekers ook deel van uit maakten. Het is een kleinschalig familiehotel met naar schatting tachtig kamers en wordt gerund door de eigenaar en zijn vrouw die, met enkele personeelsleden, enorm hard moeten werken om iedereen tevreden te houden.
Het programma in Lourdes bevatte zoveel activiteiten dat het bijna niet doenlijk was om overal aan deel te nemen maar enkele zal ik u noemen.
De vrijdagochtend begon met de Nederlandse mis bij de Grot,die geleid werd door de Vicaris Generaal Alphons Wolderink, die alle Nederlandse bijeenkomsten leidde. Hiervoor vertrokken wij om kwart over zes met de hele Nederlandse delegatie in militaire opstelling, vooraf gegaan door de regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers, die in z’n geheel de hele reis aanwezig was. Nu konden onze rolstoel duwers gelijk vol aan de bak, temeer daar het niet overal even vlak is als in Nederland. Zij zouden dit nog vele malen moeten doen in de komende dagen daar er de Kruisweg gelopen werd en de internationale openingsviering die plaats vond in de Pius X kathedraal waar meer dan dertig landen aan deelnamen. In totaal deden zo’n 17 000 militairen en veteranen daar aan mee. Op zaterdagavond was de international lichtprocessie een geweldige ervaring met afsluitende mis bij de Basilique. De massale deelname aan deze activiteiten die in alle rust en eensgezindheid verliep was voor mij een verademing waardoor deze reis alleen al de moeite waard was. Het is alsof die rust zich ook in jezelf nestelt.
Een gezellige receptie, omkleed met muziek van de Nederlandse Kapel en een lekkere lunch en de Nederlandse afscheidsviering in een kleine kapel waren heel geslaagd waarna op zondagavond een geweldig concert gegeven werd door het Duitse Luchtmacht muziekkorps waar duizenden naar toe waren gekomen. De leiding van de Bronbeek delegatie was in handen van Vlootaalmoezenier Gert Jan Jorissen ondersteund door zijn vrouw Marion die dat geweldig hebben gedaan. Ik begrijp nu waarom zoveel mensen dit ieder jaar weer doen".
Vertrek en aankomst op 19 mei in Lourdes:
 

................#meer foto's

 

 

*op de foto Opperschipper bd, de heer S.J. Kamp
  (Kon. Marine Operationele Nautische dienst)

Programma onderdelen:
20 mei: Nederlandse mis bij de grot, Wandeling kleine Kruisweg, Internationale Openingsviering
Vrijdagmorgen heel vroeg was er een NL mis bij de Grot. Om 7.00 uur stond de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) klaar om Bronbekers muzikaal te begeleiden naar de grot. Ook de pelgrims van de Nederlandse  delegatie uit de andere hotels sloten aan.

 

 

.............. #meer foto's

21 mei: NL Eucharistieviering, maken groepsfoto, receptie en lunch,  's avonds de Lichtprocessie
 ..............#meer foto's
22 mei: Internationale Eucharistieviering, NL afscheidsviering, Afscheidsconcert door Lufftwaffenmusikkorps. Munster - Lieutenant-Colonel Christian Weiper.
...............#meer foto's
23 mei: vertrek en andere foto's
   

...............#vertrek en laatste foto's

-◊- Cérémonie d'ouverture à Lourdes (20 mai 2016) - Pèlerinage Militaire International  
 -◊-Messe internationale du Pèlerinage Militaire (Lourdes, dimanche 22 mai 2016) "Grenediers en Jagers" goed te zien als ook
      onze Bronbekers
-◊- Panoramisch beeld van het Heiligdom
-◊- Lees hier het verhaal van #Bernadette en de Maria verschijningen
-◊- Filmpjes gemaakt door Marion Jorissen
-◊- Militairen en Veteranen op bedevaart in Lourdes (Veteranen instituut)

***********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB