NIEUWS

 
Postume uitreiking MOK - 25 november 2016 
geplaatst 30 nov/9 dec
 
25 november heeft de cdt Bronbeek Kolonel Dulfer, postuum een zestal medailles uitgereikt. Aan familie van Maximiliaan Pruyssenaere de la Woestijne (het Ereteken voor Orde en Vrede, het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) en het demobilisatie insigne KNIL. De MOK werd verder uitgereikt aan familie van Hendrik Jacobus van Spanje, Rimke Posthumus en Willem Hendrik Johan Hertel en zijn broer Frederik Arnold Leon Hertel.
 
Deze onderscheidingen zijn aangevraagd door Dhr, Roel Rijks, die hoopt door het bemiddelen van het aanvragen van (postume) onderscheidingen de families te helpen bij hun zoektocht naar erkenning. Dit alles onder het motto "Ere wie ere toekomt"
 
Bent u zoon/dochter, kleinzoon/kleindochter of broer/zus van iemand die in Japans krijgsgevangenschap is omgekomen en denkt u dat deze persoon mogelijk recht zou hebben op een postume onderscheiding? Neem dan contact op met Roel Rijks via: info@ereschuldonderscheidingen.nl
 
foto's Geertje. Door op de foto's te klikken worden ze groter
 
 
 
 
 
Deze onderscheidingen zijn een blijk van waardering voor het feit dat deze mannen ons koninkrijk hebben gediend onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Door hun namen te noemen, het uitreiken van de onderscheidingen en hun verhaal te vertellen, worden zij op deze manier geŽerd.
 
Het gaat in dit geval allemaal om militairen van het KNIL die in het voormalig Nederlands-IndiŽ hebben gediend en hier door de Japanners krijgsgevangen zijn gemaakt
 
Klik op de afbeelding/pijl op de afbeelding hiernaast om een stukje van de toespraak te horen.(met dank aan Nicole Bruininga)
 
Postuum Uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis aan de soldaten Willem en Frits Hertel
 
   
Nicole Bruininga  die de beide MOK 's -Mobilisatie Oorlogskruis- van haar oudooms in ontvangst nam, hield op de Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten afgelopen augustus : SHSJZ , de volgende toespraak en dat geeft een goed beeld van haar opa en ooms : ...........
........'1942.De oorlog brak uit, de Jap viel Nederlands IndiŽ binnen en opa en zijn 2 broers Willem en Frits werden opgeroepen om zich aan te melden bij het KNIL, waar ze alle drie werden aangesteld als Soldaat Infanterie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Voor Volk en Vaderland!
Niet lang daarna werd de Kromhout Kazerne bezet door de Jap.. Opa, zijn broers, vrienden van zijn zwemclub en al die andere mannen werden in 1 klap Krijgsgevangen.. De poort ging op slot en het contact met de buitenwereld was daarmee verbroken.

Geen groet aan de familie en niet wetende wat hun te wachten stond.. Opa en zijn vrienden lieten dit zich niet welgevallen en besloten om te ontsnappen wat ook lukte. Helaas werd hun ontsnapping ontdekt en de ronde ging, dat, ALS de mannen zich niet snel zouden melden, de Jap hun familie zou vermoorden. Opa had geen keus, Hij zei dag tegen mijn oma.. mijn 2 ooms, tante en mijn moeder… een omhelzing… Misschien was dit wel de laatste keer dat hij zijn vrouw en 4 kinderen zou zien.
De mannen keerden terug… Of ze met open armen werden ontvangen… ik betwijfel het….
Medio augustus dat jaar wordt Frits Hertel als eerste op de trein naar Batavia gezet. Vandaar uit wordt Frits verscheept naar Singapore' .............  lees verder op de site van Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten, door te klikken op: ....
#SHSJZ-Herdenking 2016

 
Postuum Uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis Gep. Kolonel inf Rimke Pieter Posthumus
Kolonel Rimke Pieter Posthumus, geboren op 06-04-1887 te Pontianak, Borneo.
Kolonel Posthumus was als bibliothecaris verbonden aan de Generale staf. In 1942 krijgsgevangene gemaakt en op 22-09-1944 (hij was toen 57 jaar) overleden in het krijgsgevangenenkamp Shirakawa te Taiwan. Kamp 2. Een kmap met vooral oudere officieren. Shirakawa lag midden op het eiland, in de omgeving van Kagi. Het kamp was een oud, verwaarloosd opleidings≠kamp, het bestond uit 6 barakken met een prikkeldraad en bamboe-omheining.  zie #verder

Het Mobilisatie-oorlogskruis is postuum uitgereikt aan de kleindochter Annemarie Gijsberts.

Zie ook #europeana collections Shirakawa Tekeningen van krijgsgevangene Generaal majoor H.J.D. de Fremery

 

Kolonel Postumus ligt begraven in het Sai Wan War Cemetery te Hong Kong. Vak/rij/nummer 10 D 9.

Op dit ereveld liggen 72 Nederlanders begraven (KNIL, Koninklijke Marine en Koopvaardij) Zij stierven in elders gelegen Japanse interneringskampen, onder andere in Hainan en op Formosa (Taiwan).

Kolonel Postumus had al het Mobilisatiekruis 1914-1918 en medaillle langdurig eerlijke trouwe dienst van het KNIL, 24 jaar, bij leven ontvangen.
    ca 1890. Het gezin van vader Pieter Posthumus uit Brielle en moeder Louise Carolina Geertruida Sick van Koepang. Het jongetje links is Rimke Pieter, in 1942  gepensioneerd kolonel infanterie en gevangen gezet in de Soekamiskingevangenis te Bandoeng. Hij overleed te Formosa. (zie #Indisch4ever)
 
Postuum Uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis en Demobilisatie-insigne KNIL Brigadier Maximiliaan de Pruyssenaere de la Woestijne
Brigadier Maximiliaan de Pruyssenaere de la Woestijne, geboren op 20-01-1909 te Yogyakarta.
 
Brigadier de Pruyssenaere de la Woestijne Maakte deel uit van het 5de bataljon Infanterie KNIL te Semarang. Hier krijgsgevangene gemaakt en te werk gesteld aan de Birma/Siam spoorweg. Na de bevrijding teruggekeerd naar het KNIL en op 15-09-1983 overleden te Budel.

Het Mobilisatie-oorlogskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne KNIL zijn postuum uitgereikt aan kleinzoon Ruud Pruyssenaere de la Woestijne.

Aanleg Birma/Siam spoorlijn: In augustus 1942 werd begonnen met de bouw van het spoorwegtraject. Zo’n 290.000 arbeiders uit Nederlands-IndiŽ en nog vele duizenden anderen uit andere gebieden werden ingezet voor het zwaardere werk. De spoorlijn bevatte honderden bruggen – met een totale lengte van 14 kilometer – die rivieren en afgronden overspanden en allen met de hand gebouwd moesten worden. Het gebied waardoor de lijn liep bestond grotendeels uit tropisch regenwoud en rotsachtige bodem en de moessonperiode van april tot september bemoeilijkte en verzwaarde de werkzaamheden voor zover mogelijk nog meer. Alsof dit nog niet genoeg was voerden de Japanners in deze periode ook nog eens de zogeheten ‘Speedo-tijd’ in, wat betekende dat de dwangarbeiders dubbel zo hard moesten werken om het spoor af te krijgen.
Niet alleen de zware werkomstandigheden zorgden voor problemen. Ook de muskieten vormden een ware plaag en droegen vele ziektes met zich mee. Uitbraken van dysenterie en cholera verzwakten de arbeiders, maar desondanks moesten zij hun 18 uur durende werkdagen volmaken. Wanneer iemand volgens de Japanse bewaking niet genoeg grond had verzet of slecht werk had geleverd werd hij geslagen met knuppels of op een andere manier gestraft. Door slechte hygiŽne, ziekte, gebrek aan fatsoenlijke kledij en huisvesting, uitdroging, uitputting, verhongering en het harde optreden van de Japanners stierven ongeveer 100.000 van de 250.000 dwangarbeiders. De spoorlijn kreeg hierna de bijnaam ‘dodenspoorlijn’. Onder de overleden arbeiders bevonden zich 3272 Nederlanders...... zie verder #SHBSS.nl
 
 
Postuum Uitreiking Mobilisatie Oorlogskruis aan soldaat Inf Hendrik Jacobus van Spanje
Soldaat van Spanje, geboren op 13-04-1896 te Batavia. Was als Landstormsoldaat verbonden aan het KNIL. Is in 1942 door Japanse bezettingstroepen gevangen genomen en aan de Birma/Siam spoorweg te werkgesteld. Hij is op 10-01-1944 overleden te Kanchanaburi. Hij was toen 45 jaar. Het Mobilisatiekruis is postuum uitgereikt aan de kleinzoon Marc Tierolf en een dag later overhandigd aan de enige nog levende zus van H.J. van Spanje, die helaas te zwak was om de ceremonie bij te wonen.  

"........Eindelijk erkenning....Vandaag nemen mijn moeder en ik postuum het Oorlogs Mobilisatie kruis in ontvangst voor mijn overgrootvader Hendrik Jacobus van Spanje. Geboren te Batavia op 13 april 1896. Getrouwd te Batavia op 29 april 1921 met Georgina de Liser-de Morsain. Aanvankelijk werkte hij daar als employe van de Firma Kolf en Co. Toen de oorlog uitbrak kwam hij in dienst van het KNIL als Landstorm Soldaat, stamboeknummer 30876. Hij werd 8 maart 1942 te Bandung door de Japanners gevangen genomen en krijgsgevangene gemaakt.(zie zijn #Stamboekkaart ) Hij werd tewerk gesteld aan de beruchte Birma Spoorweg en overleed op 10 januari 1944 te Kanchanabury. Aanvankelijk werden de doden langs de spoorweg begraven. Later zijn zij (her)begraven op drie erevelden: Chungkai en Kanchanaburi in Thailand en Thanbyuzayat in Birma. Overgrootvader Spanje ligt op de erebegraafplaats te Kanchanabury Vak/rij/nummer 7 A 72." 

   
 
De zus van H.J. van Spanje is heel blij met de postume medaille
 
Voor de inspanningen en het vele speurwerk werd Roel Rijks bedankt door de commandant Bronbeek. Hij kreeg een speciale coin van de commandant Bronbeek, kolonel Dulfer
 
 
 
 
-◊-Japanese prisoner of war camps on the island of Taiwan (Formosa) during the Second World War (kolonel
      Posthumus)
-◊-Van elitesoldaat tot krijgsgevangene onder de Japanners (1935-1943) dit zou het leven van Brigadier
     Maximiliaan de Pruyssenaere de la Woestijne kunnen zijn, ware het niet dat de geboortegrond anders is..
-◊-Indische kamparchieven
-◊-Europeana collections
-◊-Stichting Herdenking Birma Siam Spoorlijnen
-◊-Oorlogsgraven stichting
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB