NIEUW
 
Uitreiking Mobilisatie OorlogsKruis op Bronbeek in de commandantswoning - 24 mrt jl - foto's sgt I, Klu J. van Dijk
10 april 2017                        (door te klikken op de foto's worden ze groter)
De nabestaanden van zeven omgekomen militairen die voornamelijk tussen 1940 en 1948 actief zijn geweest in Nederlands IndiŽ hebben 24 mrt jl., het Mobilisatie Oorlogskruis postuum ontvangen. Commandant Bronbeek kolonel Michiel Dulfer reikte de medailles uit als blijk van respect en waardering voor het indrukwekkende en moedige optreden van de militairen onder buitengewoon moeilijke omstandigheden in Nederlands-IndiŽ.............
 
Mobilisatie Oorlogskruis
Het Mobilisatie Oorlogskruis is een onderscheiding die is ingesteld voor hen die gedurende de oorlog hebben gediend als militair en hun plicht hebben gedaan in een uitzonderlijk moeilijke tijd. Het is een blijk van erkenning en waardering voor het feit dat men in mei 1940 niet zijn weggedoken, maar hun plicht hebben aanvaard en op waardige wijze hebben uitgevoerd. Een teken van respect en dankbaarheid voor deze mannen die tijdens het vervullen van hun plicht maten zagen sneuvelen, een emotionele prijs moesten betalen, en voor wie de oorlog nooit helemaal uit zicht was.
 
Extra insignes
Aan nabestaanden van ťťn persoon, wijlen dhr. J. van den Broeke, werden ook de Ereteken voor Orde en Vrede (EOV) en het Demobilisatie-insigne van het KNIL (DEMOB) uitgereikt. De heer van den Broeke heeft als militair veel meegemaakt. Tot 1948 is hij actief gebleven als militair. In december 1941 was hij gemobiliseerd in IndiŽ. Hier heeft hij gevochten tegen de Japanse inval op Java. Nadat hij in 1945 terugkeerde uit krijgsgevangenschap in Japan, is hij direct in Nederlands-IndiŽ in dienst genomen in het KNIL. Van den Broeke is uiteindelijk overleden in oktober 1957, te Enschede.
 
Tastbare herinnering
Kolonel Dulfer geeft met het uitreiken van de medaille aan de nabestaanden een tastbare herinnering aan mannen op wie de oorlog zo’n diepe indruk heeft gemaakt. En aan de moed en het verantwoordelijkheidsbesef dat zij destijds hebben getoond.
 
De 7 postume uitreikingen:
Johannes Cornelis Boom - MOK
Franciscus Bernardus Lievens - MOK
Johan van den Broeke - MOK, EOV en DEMOB
Gerrit Visscher - MOK
Willem van Heuven van Staereling - MOK
Jacob Huisman - MOK
Albert Philip Hauwer - MOK
 
 
Gerrit Visscher was 1 van de mannen die postuum het MOK kreeg.
Zijn neef schreef het volgende voor het magazine Hasselt Historiael in dec 2015.
 
Van Elitesoldaat tot krijgsgevangene
'Gerrit was fuselier (een infanterist, bewapend met een geweer) bij de 1e Europese compagnie van het 5e bataljon Infanterie, in militaire kringen afgekort tot '1-Inf V', en gelegerd te Semarang op Midden-Java in het kampement aan Karangasem (niet te verwarren met het regentschap Karangasem op het eiland Bali), dat in 1918 werd opgezet.........
.Na een strenge keuring begon Gerrit als "proefganger" aan een korte en zware opleiding op de Prins Hendrik kazerne in garnizoenstad Nijmegen bij het Korps Koloniale Reserve (het gebouw bestaat nog steeds en is nu een asielzoekerscentrum). Op 18 april 1935 ging hij een verbintenis aan "voor den Overzeeschen militairen dienst, zoowel in als buiten Europa" voor een periode van 3 jaar. Op 24 juli al, werd het contract gewijzigd in een verbintenis voor een periode van 5 jaar. Gerrit behoorde nu tot een korps waar slechts 10% van de aanmelders uiteindelijk toegang toe kreeg en werd op 30 juli formeel geschikt bevonden voor uitzending naar Nederlands-IndiŽ. De premie bedroeg 100 gulden, een kleine 1000 euro nu. Hij kreeg ten slotte twee weken verlof, die gebruikt kon worden om afscheid te nemen van familie.
 
........Op 15 januari 1943 worden 3188 krijgsgevangenen ingescheept op het Nederlandse schip Van Waerwijck. De groep werd met Java Party 9 aangeduid, het negende transport dat van Java vertrok. Het schip is nu in Japanse handen en heet Harugiku Maru. Onder de gevangenen bevindt zich Gerrit Visscher. De omstandigheden op het schip zijn bijna onbeschrijfelijk. De lucht in het ruim was er bloedheet en niet te harden. De gevangenen, die opeen gepropt zaten, werden zeeziek en gaven over voordat ze naar buiten konden komen. Al na twee dagen traden de eerste dysenteriegevallen op, en dat uiteraard zonder sanitaire voorzieningen. Verder werden Japanse transportschepen, omdat ze niet bekendmaakten dat er krijgsgevangenen werden vervoerd, regelmatig aangevallen door geallieerde vliegtuigen en werden ook tot zinken gebracht. Hierbij kwamen vele krijgsgevangenen om'........  #lees hier verder
 
 
....................klik voor meer foto's #hier
 
Ere wie ere toekomt - Roel Rijks
Ere wie ere toekomt .... Deze uitreikingen gaan niet vanzelf.

De stuwende kracht achter deze uitreikingen is vooral Roel Rijks.

Een interview met hem in het blad 'Hallo' kunt u hier lezen.

Klik op de afbeelding of #hier ....

   
 

*********

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
© SVVB