NIEUWS
 
Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK
geplaatst 15 juni 2017  
 
door Laurens van Aggelen (als u op de foto klikt kunt u kennis maken met Laurens)
 
De mannen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun plicht vervulden, spraken nadien maar zelden over wat ze destijds hadden meegemaakt. Vaak omdat ze het te moeilijk vonden om het te kunnen delen. Want hoe vertel je iemand die er niet bij was wat je hebt gezien, welke angsten je doorstond en hoe het is om onder de meest mensonterende omstandigheden je beste maten te verliezen. Hoe mooi is het dan wanneer je als zoon of dochter naar Bronbeek mag komen om alsnog te horen wat je vader heeft gedaan. Om zijn postuum verleende onderscheiding(en) in ontvangst te nemen.
 
Familieleden van vijf KNIL-militairen waren op 26 mei jongstleden aanwezig om dit in de Commandantswoning van de Commandant Bronbeek te mogen beleven. Kolonel Dulfer, Commandant Bronbeek nam er alle tijd voor om de vijf families toe te spreken op dit voor hen zo betekenisvolle moment. Door de militairen met een kort verhaal opnieuw een gezicht te geven, voelde het op een aangename manier alsof ze er zelf bij waren: sergeant Knoop, soldaat der eerste klasse Jansen, korporaal titulair Johannes, sergeant foerier Schoggers en kanonnier der tweede klasse Manuel. Aan de gezichten van de familieleden kon je zien wie van wie familie was. Trotse kinderen en kleinkinderen bijeen in de imposante blauwe kamer om samen weer even stil te staan bij de moedige daden van een man die daar zo weinig over kon of wilde vertellen. Toch is hun inzet en bereidheid zich op te offeren niet onopgemerkt gebleven en is van hen voldoende gedocumenteerd om hen alsnog de waardering en erkentelijkheid te geven die zij verdienen. In dit geval in de vorm van het Mobilisatie Oorlogskruis (DEMOB), het Ereteken voor Orde en Vrede (EOV), en het Oorlogsherinneringskruis (OHK).
 
Onderscheidingen
 
Het Mobilisatie Oorlogskruis werd ingesteld in 1948 voor werkelijke militaire dienst gedurende de periode 1939-1945. In de vormgeving is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede wereldoorlog tot uitdrukking gebracht. Dit 'versiersel' hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan. Paars is de liturgische kleur van de rouw. Waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. Het paars wordt doorklieft door een oranje baan; symbool voor de trouw aan en de verbondenheid met het Vaderland en het Huis van Oranje. De achterzijde van het kruis draagt ook de tekst: 'den Vaderlant Ghetrouwe'.
 
Het Ereteken voor Orde en Vrede is bij Koninklijk Besluit op 2 december 1947 ingesteld en wordt toegekend aan de militairen van de krijgsmacht, die in het toenmalige Nederlands-IndiŽ dan wel IndonesiŽ en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangende op 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest. Dit versiersel hangt aan een rood-wit-blauw-wit-rood gestreept lint en is uitgevoerd als achtpuntige bronzen ster, de bovenste punt vervangen door twee gekruiste zwaarden met daarboven een kroon. In het midden een medaillon met de letter 'W', omgeven door een jarretiŤre met het opschrift 'ORDE - VREDE'.  
 
Het Oorlogsherinneringskruis werd ingesteld in 1944, voor militaire dienst dan wel dienst bij de koopvaardij, visserij of burgerluchtvaart, gedurende ten minste zes maanden, in het belang der geallieerde oorlogvoering en onder oorlogsomstandigheden, buiten het vijandelijke of door de vijand bezette gebied, in het tijdvak tussen 9 mei 1940 en 6 mei 1945. Dit versiersel hangt aan een 27 millimeter breed oranje lint met aan weerszijden een zeven millimeter brede groene baan. Het versiersel is uitgevoerd in brons met op ieder van de vier armen de letter 'W'. Tussen de armen een krans van eikelbladeren. In het midden een ovaal medaillon met de beeldenaar van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, omgeven door een jarretiŤre met het opschrift 'VOOR KRIJGSVERRICHTINGEN'.
 
De decorandi
 
van links naar rechts : sgt de Knoop, sldI Jansen, kpl Johannes, sld Manuel en sgt Schoggers
De sergeant KNIL Jan Justus de Knoop, geboren in Den Haag op 6 december 1901 maakte deel uit van de 2e Landstorm afdeling en werd op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd naar Soengei Gerong, een kamp gelegen op twee kilometer ten oosten van Palembang te midden van Japanse militaire objecten. De werkzaamheden aldaar bestonden uit het aanleggen en repareren van voorzieningen bij het militaire vliegveld onder erbarmelijke omstandigheden, zeer slechte voeding, een tekort aan medicijnen en martelingen door Koreaanse bewakers. Zijn vrouw en zijn kinderen zaten gevangen gezeten in Ambarawa 9 en Banjoebiroe 10. Knoop overleed op 42-jarige leeftijd op 18 september 1944 in Palembang en ligt begraven op het Nederlandse ereveld Pandu in Bandoeng.
 
Cynthia Weezenberg - de Knoop en Jan-Frits de Knoop, de dochter en zoon van sergeant De Knoop waren in Bronbeek omdat hun vader postuum het Mobilisatie Oorlogskruis kreeg toegekend.
 
De soldaat der eerste klasse KNIL George Heinrich Jansen werd op 10 mei 1924 geboren in Klaten (Nederlands-IndiŽ) en werd eveneens op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt. Op 15 augustus 1945 werd hij bevrijd uit het Japanse krijgsgevangenschap bevrijd in Saigon. Daarna werd hij ingedeeld bij IV bataljon Infanterie KNIL 'Prins Bernhard Bataljon' (opgericht in september 1945 te Singapore). Op 8 oktober 1945 kwam zijn bataljon aan in Batavia alwaar de patrouilles & diverse zuiveringsacties plaatsvonden. Na opheffing van het KNIL werd hij eervol uit de militaire dienst ontslagen en zoals zo velen van het KNIL tijdelijk ingedeeld bij de Koninklijke Landmacht.Op 15 januari 2011 overleed hij in Groningen.
 
Zijn zoon Isaac Jansen kreeg als blijk van respect en waardering voor zijn vaders inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden het Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken van Orde en Vrede en de demobilisatiespeld overhandigd.
Bob Johannes, zoon van korporaal titulair KNIL Eduard Ferdinand Johannes mocht ter ere van zijn vader Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken van Orde en Vrede en de demobilisatiespeld in ontvangst nemen.
 
De KNIL-korporaal Johannes werd geboren op 20 mei 1914 in Meester Cornelis in Nederlands-IndiŽ en werd op 29 mei 1931 ingelijfd als militiesoldaat bij het 15de Bataljon Infanterie in Bandoeng. Op 9 november 1931 ging hij met groot verlof maar op 29 januari 1936 werd hij voor zes jaren verbonden aan Koloniale Troepen. Op  31 oktober 1948 werd hij gemachtigd tot het dragen van het Ereteken voor "Orde en Vrede" met de jaargespen 1946, 1947 en 1948. Hij overleed 10 december 1967 in Losser.
 
Sergeant foerier KNIL George Adolph Schoggers werd geboren op 27 februari 1908 in Semarang en werd op  januari 1927 in DJOKJARTA vrijwillig verbonden voor drie jaren bij het KNIL en ingedeeld als fuselier bij de kaderschool te Magelang. Hij doorliep een diverse functies tot hij op 10 maart 1942 te Tjilatjap krijgsgevangen werd gemaakt en vanuit Batavia met de Makassar Maru werd verscheept naar Singapore. Uiteindelijk kwam hij op 4 december 1943 terecht in het kamp Fukuoka 3b. Op 21 februari 1947 kreeg hij de machtiging tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis. Hij overleed op 30 mei 1966 in Tilburg. Zijn zoon Richard Schoggers mocht het aan hem postuum verleende Mobilisatie Oorlogskruis in ontvangst nemen.
Kanonnier KNIL Frans Manuel aan wie postuum het Mobilisatie Oorlogskruis werd toegekend, werd geboren in Surabaya op 3 juni 1923. Op 8 december 1941 werd hij ingelijfd als militiesoldaat bij IIde bataljon luchtdoelartillerie te Bandoeng . Op 12 maart 1942 werd hij krijgsgevangen en in september 1943 werd hij door de Japanse bezettingsmacht afgevoerd naar Japan en te werk gesteld in de kopermijnen. Op 28 januari 1946 volgde toekenning van het Oorlogsherinneringskruis. Het Mobilisatie Oorlogskruis kreeg zijn dochter Lizzy Mertsch-Manuel op 26 mei uit handen van de Bronbeekcommandant.
 

Postuum

 
Bij het postuum uitreiken van onderscheidingen zal bij menigeen altijd even de gedachte door het hoofd spelen dat het jammer is dat de gedecoreerde het zelf niet meer mag meemaken. Dat zou wel de laatste reden moeten zijn om het niet te doen. Voor naaste familieleden is het van grote betekenis dat het toch gebeurt omdat daarmee indirect ook erkenning wordt geboden aan het stille leed van de nabestaanden die het verleden, ook als de verhalen niet zijn overgedragen, met zich meedragen. Achter dat stille leed zit niet zelden een verdriet waar anderen nauwelijks weet van hebben en wat nog altijd invloed heeft op het dagelijks leven van de betrokkenen.
 
 

       
meer foto's van deze ochtend zie : #facebook Vrienden van Bronbeek
 
ňreschuldonderscheidingen
 
Deze onderscheidingen zijn aangevraagd door dhr, Roel Rijks, die hoopt door het bemiddelen van het aanvragen van (postume) onderscheidingen de families te helpen bij hun zoektocht naar erkenning. Dit alles onder het motto "Ere wie ere toekomt"
 
Bent u zoon/dochter, kleinzoon/kleindochter of broer/zus van iemand die in Japans krijgsgevangenschap is omgekomen en denkt u dat deze persoon mogelijk recht zou hebben op een postume onderscheiding? Neem dan contact op met Roel Rijks via: info@ereschuldonderscheidingen.nl
 
Op de foto Roel Rijks op onderzoek in TjechiŽ en Slowakije

Klik links op de foto voor meer info over Ereschuldonderscheidingen

 

 

     
 
Roel Rijks, kapitein Broers en cdt Bronbeek, kolonel Dulfer hebben gezorgd voor deze onvergetelijke dag.
 
◊-#Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK
◊- #Toespraak cdt Bronbeek; kolonel der huzaren M.C. Dulfer
◊- #Postume utreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊- #Postume uitreiking 25 november 2016
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB