16 augustus 2017 - Postume uitreiking onderscheidingen
geplaatst 4 sept
.........."Vijf mannen die nog amper van school kwamen, een bestaan opbouwden in de civiele maatschappij of een loopbaan begonnen in het KNIL; die een gezin stichtte. Een pril maatschappelijk en sociaal geluk dat wreed verstoord werd in maart 1942.

Vijf mannen die mensonterend geleden hebben met voor 1 van hen een te vroeg einde van hun leven tot gevolg. Vaak een (jong) gezin achterlatend voor wie, zoals gezegd, al snel zou blijken dat het lijden ook na de Japanse capitulatie niet voorbij was.

Een aantal van u krijgt zo dadelijk het mobilisatie oorlogskruis uitgereikt. Een aantal van u krijgt het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt. En ten slotte krijgt ťťn van u het Oorlogsherinneringskruis. ...."

   
Commandant Bronbeek, kolonel Dulfer verwelkomde een ieder in de 'muziek kamer' van de commandantswoning op KTOMM Bronbeek
 
Een klein stukje uit zijn toespraak vindt u hier.  Onderaan deze pagina kunt u de volledige toespraak downloaden
 
......'Bronbeek: Sprekende en stille getuigen van een roemrijk grijs, maar ook recent verleden in dienst van Koning, volk en vaderland waarvan het Nederlands-Indische verleden een onlosmakelijk deel uitmaakt. Dus ook het lijden, sterven en gedenken. Om eer te bewijzen aan hen die wij achterlieten, maar ook die het overleefden en aan hun nabestaanden.
 
Bronbeek is een natuurlijke en historische locatie om een eigen plekje te hebben voor overlevenden en/ of nabestaanden om dat specifieke aspect van de strijd in zuidoost AziŽ te ge- en herdenken. Stil te staan bij dat leed. Dat Bronbeek in een behoefte voorziet getuige de monumenten en de herdenkingen. Getuige de toename aan monumenten op het landgoed.

Daarvan getuige ook deze bijeenkomsten, hier in de commandantswoning, met nabestaanden om de waardering en erkentelijkheid voor de inzet en opoffering van hun familielid in de vorm van de nooit ontvangen onderscheiding alsnog in ontvangst te mogen nemen.

 

 

De overlevering van de doorstane verschrikkingen als getuigenis van wat mensen elkaar in massaliteit onderling kunnen aandoen. Hoe dan ook, het verhaal moet doorgegeven worden. Door hen die de ontberingen, de mensonterende vernederingen, martelingen moesten doorstaan aan hen die het nooit mogen vergeten. Overgedragen aan volgende generaties.
 
Wij doen dat als instituut Bronbeek, maar juist u draagt daar ook aan bij – waarvoor mijn dank – door hier vandaag aanwezig te zijn. Door deze onderscheiding te hebben aangevraagd en door hier vandaag deze onderscheiding in ontvangst te willen nemen. Door over uw familielid op internet of anders te publiceren, fotoīs te plaatsen.
Wat die geschiedenis ook zo tastbaar maakt is een incident dat tijdens de televisie uitzending van nationale IndiŽ herdenking ook kort gememoreerd werd. Ik vertelde het de laatste ceremonie in mei en ik vertel het nu weer. Omdat ik het zoīn indrukwekkend verhaal vind.

De NIROM – de Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij – was een radiozender die uitzond van 1934 tot 1942 in Nederlands-IndiŽ. Vanwege zijn thuisbasis in Bandoeng bekend onder de naam īradio Bandoengī.

Na de Japanse inval en de capitulatie op 8 maart 1942 beŽindigde presentator Bert Garthoff de uitzending met de - nu historische - woorden #"Wij gaan nu sluiten. Vaarwel, tot betere tijden. Leve de Koningin."

 
Overigens sloot de omroep niet direct, maar bleven ze nog een week de uitzending verzorgen en sloten die, zeer tot verbazing van luisteraars, nog steeds af met het Wilhelmus.
 
Wellicht dat ťťn uwer familie, of wellicht uzelf, zich dat nog kan herinneren. De 5 militairen die hier vandaag centraal staan in ieder geval niet. Of ze waren al in krijgsgevangenschap of zouden dat kort na 8 maart 1945 geraken.
 
Nadat de Japanners Nederlands-IndiŽ bezet hadden en overgingen tot hun nietsontziende terreur werden Wim Kan en Corry Vonk geÔnterneerd. Wim Kan kwam uiteindelijk terecht in een krijgsgevangenkamp bij de Birmaspoorweg. Zoals zovelen zouden ze elkaar jarenlang niet zien. Zoals zo weinigen vonden ze elkaar na de Japanse capitulatie weer terug en keerden ze uiteindelijk in 1946 terug naar Nederland. Met een tot zijn dood aan toe felle haat tegen alles dat Japans was.
 
Eenzelfde wrang en veelal fataal lot trof de 5 militairen waarvoor wij hier vandaag op Bronbeek bijeen zijn. Ook voor hen gold op of rond 8 maart 1942 een vaarwel, tot betere tijden! Voor 4 van hen braken die tijden nooit meer aan.
 
Het waren de donkerste, onzekerste tijden.
‘Without you now I see,
How fragile the world can be
And I know you've gone away
But in my heart you'll always stay.’

'I cried for you' van Katie Melua
 
Maar ook voor hen die het er levend vanaf brachten braken na 15 augustus 1945 die betere tijden niet aan; was van bevrijding, zoals hier in Nederland, geen sprake. Het was een chaotische toestand. Te weinig geallieerde troepen moesten het machtsvacuŁm opvullen. De Japanners moesten voor de bescherming zorgen, tot in 1946 toe. Op 17 augustus 1945 werd immers de onafhankelijkheid van IndonesiŽ uitgeroepen. Er was geen civiel gezag. De luitenant gouverneur-generaal kon niet eerder aankomen in Batavia dan op 3 oktober 1945. In zijn eerste bericht aan de regering sprak Van Mook over “bergen van moeilijkheden/ zeeŽn van misverstanden en woestijnen van vernieling.”
 
Een aantal van u krijgt zo dadelijk het mobilisatie oorlogskruis uitgereikt.
Een aantal van u krijgt het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt.
En ten slotte krijgt ťťn van u het Oorlogsherinneringskruis.
 
De militairen, aan wie postuum deze onderscheidingen worden uitgereikt, zijn:
1. sergeant KNIL Johannes ZŁther
2. soldaat KNIL Gerardus Charles Pasman
3. matroos telegrafist Willem Frederik Benjamin Verstift
4. Soldaat der eerste klasse KNIL Hendrik Dirk Kroesemeijer
5. Wachtmeester KNIL Antonius Johannes Wessling
foto boven de heer Zuthner foto boven de heer  Wessling
 

 

 

 

"Ik vind het een eer om u deze onderscheiding te mogen overhandigen".... aldus Commandant Bronbeek - kolonel M.C. Dulfer

 

foto rechts de heer Pasman
 

...."Vijf mannen die nog amper van school kwamen, een bestaan opbouwden in de civiele maatschappij of een loopbaan begonnen in het KNIL; die een gezin stichtte. Een pril maatschappelijk en sociaal geluk dat wreed verstoord werd in maart 1942.

Vijf mannen die mensonterend geleden hebben met voor 1 van hen een te vroeg einde van hun leven tot gevolg. Vaak een (jong) gezin achterlatend voor wie, zoals gezegd, al snel zou blijken dat het lijden ook na de Japanse capitulatie niet voorbij was".....

 

  foto hierboven de heer Kroesemeyer
 
Wat wij proberen hier op Bronbeek, net als de Oorlogsgravenstichting, is de militairen een gezicht te geven. Meer dan een naam op een muur of kruis. Maar een mens van vlees en bloed. Wie waren zij? Zoals op de site van de oorlogsgravenstichting te lezen valt heeft ieder oorlogsslachtoffer, iedere veteraan een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook.
Dat korte eenvoudige verhaal wil ik u niet onthouden. Ik pretendeer daarbij niet volledig te zijn. Ik hoop dat u mij die onvolledigheid niet euvel zult duiden.
 
De sergeant KNIL Johannes ZŁther
Geboren op 28 november 1909 te PROBOLINGGO (Nederlands-IndiŽ)
Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te Tjiandjoer Gun (tussen BOGOR en BANDUNG)
Op 15 augustus 1942 afgevoerd naar Java POW Camp. Werken aan de beruchte Birma Spoorlijn. De spoorweg was gereed in december 1943.
Vanaf dat moment bestonden de werkzaamheden uit onderhoud en het repareren van de schade die door geallieerde bommenwerpers werd toegebracht
Omdat de werkkampen vaak ingericht waren naast vitale punten van de spoorweg, vielen tijdens een bombardement vaak veel slachtoffers en gewonden onder de dwangarbeiders.
De Japanse leiding gaf echter geen toestemming de kampen te markeren.
Johannes werd 7 September 1944 getroffen door bomfragmenten aan rug en overleed aan deze verwondignen op dezelfde dag, 7 september 1944 nabij NONG PLADUK. 
Begraven in No.1 Branch Camp van Thai POW Camp. Sergeant KNIL ZŁther vond zijn laatste rustplaats op KANCHANBURI War Cemetery; Thailand. Vak 3, rij G, nr 2/20. Hij is 34 jaar geworden.Hij liet een vrouw en een dochter achter. Sergeant KNIL ZŁther staat vermeld in de erelijst van gevallenen 1940 -1945. Zijn naam is opgenomen in de namenwand van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument
Noelle Sanders, kleindochter van sergeant ZŁther nam het Mobilisatie Oorlogskruis, postuum in ontvangst
 
De soldaat KNIL Gerardus Charles Pasman
Geboren op 10 september 1922 te BATAVIA (Nederlands-IndiŽ)
Onder stamboeknummer: 50022 in werkelijke dienst (mobilisatie opkomst) in BANDOENG op 12 december 1941.
Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te TJIPATAT (tussen BOGOR en BANDUNG net iets oostelijker)
Soldaat Pasman werd door de Japanners vanuit Nederlands-IndiŽ overgebracht naar het Tamoankamp in Thailand. Dit kamp lag op 39 km van Non Pladuk, ook om te werken aan de Birma Siam Spoorlijn.Na zijn bevrijding uit Japanse krijgsgevangenschap werd hij ingedeeld bij X bataljon Infanterie KNIL 'Gadjah Merah'
Het bataljon werd op 19 oktober 1945 te TAMUAN opgericht en bestond uit vrijwillig aangemelde en goedgekeurde ex-krijgsgevangenen.Het bataljon vertrok op 14 februari 1946 vanuit Thailand en na een verplaatsing van 3 weken, met tussenstops te Singapore en Soerabaja (hier werd overgestapt op de MS SAINFOIN), landde het bataljon op 2 maart bij SANOER op Bali.Aan het einde van de dag waren de compagnieŽn gelegerd te Den Pasar, Kesiman en het vliegveld Koeta.
Op 22 maart 1946 te Den Pasar gesneuveld.Soldaat Pasman vond zijn laatste rustplaats op Menteng Pulo te Jakarta. Hij is 23 jaar geworde.  Irma van den Broeke - Pasman; Zus van soldaat KNIL Pasman ontving de versierselen en de daarbij behorende certificaten. Het Mobilisatie Oorlogskruis, het Ereteken van Orde en Vrede en de demobilisatie speld KNIL.
 
Matroos telegrafist Willem Frederik Benjamin Verstift
Geboren op 3 juni 1910 te YOGJAKARTA (Nederlands-IndiŽ)
Stamboeknummer: 8710 D.  Matroos telegrafist Koninklijke Marine
27 maart 1937 opkomst, 5 juni 1937 groot verlof
Mobilisatie opkomst: 31 augustus 1939. Plaatsing op verschillende schepen: Evertsen, Kortenear, Van Nes.
8 maart 1942: als vermist uit de sterkte afgevoerd. Wettelijke status: vermist onbekend lot 8-3-1942
Overleden: omstreeks april 1942 te BUAK, Timor (ere lijst gevallenen 1940 – 1942: 10 april 1942)
Japanse invasie 19 – 20 februari 1942. Eind februari Nederlands Timor onder controle Guerrilla door AustraliŽrs en Nederlanders.
GeŽxecuteerd door de Japanners vanwege het onbruikbaar maken van een kortegolf peilstation. Zie ook : #Wereld oorlog II Overige KM personeel
Op 10 mei 1950 is hem het Oorlogsherinneringskruis toegekend.
Matroos telegrafist Verstift staat vermeld in de erelijst van gevallenen 1940 -1945
Hem werden de versierselen en de daarbij behorende oorkonde uitgereikt van het Oorlogs Herinnerings Kruis, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden is toegekend.
 
Soldaat der eerste klasse Hendrik Dirk Kroesemeijer
Geboren: 2 februari te LEIDEN
Stamboeknummer: 87543
Nov 1928 te Nijmegen vrijwillig 'verbonden voor 5 jaren voor de overzeeschen militairen dienst, zoowel in als buiten Europa, toegelaten als soldaat'

9 mrt 1942 TJILATJAP krijgsgevangen gemaakt
5 sep 1945 aangetroffen te CHANGI GAOL te SINGAPORE, ingedeeld bij Prins Bernhard bataljon te Singapore
8 mei 1947 machtiging verleend tot het dragen van het Oorlogsherinneringskruis door de commandeerende officier van het VIII bataljon infanterie. 28 juni 1950 Eervol ontslagen uit militaire dienst
Overleden op 21 oktober 1983. De  postume onderscheidingen; Oorlogs Herinnerings Kruis, het ereteken voor orde en vrede en de demobilisatiespeld KNIL, zijn uitgereikt aan zijn zoon Harry Kroesemeijer.

   
Wachtmeester KNIL Antonius Johannes Wessling
Geboren: 25 oktober 1909 te Schiedam
Stamboeknummer: 87683
Op 8 maart 1942 krijgsgevangen gemaakt te BANDOENG
wachtmeester Wessling wordt door de Japanners afgevoerd naar het No.2 Branch Camp of Java POW Camp in CILACAP. Na sluiting in februari 1943. circa 4800 POW vanuit Nederlands-IndiŽ overgebracht naar Thailand, om te wekren aan de Birma spoorlijn. No.4 Branch Camp of Thai POW Camp Wan Yai. Werd ziek op 10 augustus 1943 en stierf op 26 augustus als gevolg van ondervoeding te Tarsao. Initieel begraven Wan Yai cemetery
Wachtmeester KNIL Wessling vond zijn laatste rustplaats op KANCHANBURI War Cemetery; Thailand. Vak 5, rij F, nr 3. Hij is 33 jaar geworden. Wachtmeester KNIL Wessling staat vermeld in de erelijst van gevallenen 1940 -1945
Jos Mols, kleinzoon van wachtmeester Wessling nam het Mobilisatie Oorlogskruis postuum aan zijn grootvader in ontvangst.
   
 
 
 
 

Lees de volledige toespraak van commandant Bronbeek, kolonel M.C. Dulfer :

◊- 20170818 toespraak Postume uitreiking onderscheidingen - commandant Bronbeek  - VOLLEDIG

 
 
Verdere urls:
-◊- PHOHI lied - Hier Rimboe radio - Bart Garthoff
-◊- Onbereikbaar dichtbij - Carel Branse
op de foto boven, Roel Rijks met naast zich zijn vader en schoonmoeder. Achter kapitein Luttik die namens Bronbeek deze dag verzorgde
 

◊-#Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK

◊-#Toespraak cdt Bronbeek; kolonel der huzaren M.C. Dulfer
◊-#Postume utreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊-#Postume uitreiking 25 november 2016
 
Ereschuldonderscheidingen 
 
Deze onderscheidingen zijn aangevraagd door dhr Roel Rijks, die hoopt door het bemiddelen van het aanvragen van (postume) onderscheidingen de families te helpen bij hun zoektocht naar erkenning. Dit alles onder het motto "Ere wie ere toekomt"

Bent u zoon/dochter, kleinzoon/kleindochter of broer/zus van iemand die in Japans krijgsgevangenschap is omgekomen en denkt u dat deze persoon mogelijk recht zou hebben op een postume onderscheiding? Neem dan contact op met Roel Rijks via: info@ereschuldonderscheidingen.

cdt bronbeek kolonel Dulfer en Roel Rijks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB