NIEUWS
Uitreiking postume onderscheidingen 27 oktober 2017
geplaatst 29 okt
Vrijdag 27 oktober werd aan vier mannen postuum onderscheidingen uitgereikt. Dit gebeurde in de commandantswoning, door de commandant Bronbeek kolonel M.C. Dulfer. Dit alles kon gebeuren door het vele voorwerk van #Roel Rijks. Een mooie ceremonie, niet alleen de toespraak van de commandant was zeer indrukwekkend, ook een tweetal nabestaanden namen het woord en vertelden over hun vader en opa.
# zie de foto's
# zie foto's Jos Schuurman              (Fotostudio en Persburo Schuurman)
Een gedeelte van de toespraak van kolonel Dulfer ziet u hieronder. De gehele toespraak kunt u #hier lezen
 
...'" De tweede wereldoorlog is geschiedenis, maar niet voorbij en vaak nog steeds een onverwerkt verleden. Zo las ik op 20 augustus het verhaal van mevrouw Gerda Poos die ook een Mobilisatie-Oorlogskruis voor haar vader had ontvangen. Ze zei in dat artikel: “Ik heb ook altijd het gevoel dat ik maar door moet gaan. Voor twee moet leven. Juist omdat hij het leven liet en die kans niet kreeg. Je kunt wel zeggen; laat dat verleden nu rusten en kijk vooruit, maar de toekomst wordt altijd bepaald door je verleden.”
 
De overlevering van de doorstane verschrikkingen als getuigenis van wat mensen elkaar in massaliteit onderling kunnen aandoen. Hoe dan ook moet het verhaal doorgegeven worden. Door hen die de ontberingen, de mensonterende vernederingen, martelingen moesten doorstaan aan hen die het nooit mogen vergeten. Overgedragen aan volgende generaties.
 
Wij doen dat als instituut Bronbeek, maar juist u draagt daar ook aan bij door hier vandaag aanwezig te zijn. Door deze onderscheiding te hebben aangevraagd en door hier vandaag deze onderscheiding in ontvangst te willen nemen. Door over uw familielid op internet of anders te publiceren, foto´s te plaatsen.
 
Maar eerst hulde de prachtige oost Aziatische wereld zich onder de Japanse terreur in de donkerste, onzekerste tijden. Waar gezinnen uiteen werden gescheurd en elkaar nooit terug zagen. Maar dat wisten ze toen nog niet. Het enige was dat hun vader ten strijde trok of werd afgevoerd.
 
Zoals Connie Suverkropp het beschrijft: "Korte tijd nadat mijn vader was ontslagen werd hij door de militaire politie, de Kempetai, gearresteerd; dat was heel traumatisch. Hij moest in een vrachtwagen stappen en werd weggevoerd; ik ben er in het donker nog achteraan gerend. Het is het laatste wat ik van hem heb gezien."
 
Diegene aan wie postuum deze onderscheidingen worden uitgereikt zijn, en het is voor het eerst een civilist, een landmachter, een marineman en een luchtmachter:
 

De soldaat 1e klasse KNIL Mattheus Adriaan John Martherus (Mobilisatie Oorlogskruis, EOV, demob insigne KNIL)

Korporaal seiner Arthure Eugène Reintjes(Mobilisatie Oorlogskruis)

Reserve 1e luitenant ML KNIL Jacobus Johannes Schuurman (Mobilisatie Oorlogskruis)

De Ir. Claus Pieter Johannes Suverkropp (Mobilisatie Oorlogskruis)
 
4 mannen die een bestaan opbouwden in de civiele maatschappij; die een gezin stichtten. Een vaak pril maatschappelijk en sociaal geluk dat wreed verstoord werd in maart 1942.
4 mannen die mensonterend geleden hebben met voor 2 van hen een te vroeg einde van hun leven tot gevolg. Vaak een (jong) gezin achterlatend voor wie al snel zou blijken dat het lijden ook na de Japanse capitulatie nog niet voorbij was.
 
Wat wij proberen hier op Bronbeek, net als de Oorlogsgravenstichting, is de militairen een gezicht te geven. Meer dan een naam op een muur of kruis. Maar een mens van vlees en bloed. Wie waren zij? Zoals op de site van de oorlogsgravenstichting te lezen valt heeft ieder oorlogsslachtoffer, iedere veteraan een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook.
 
Dat korte eenvoudige verhaal wil ik u niet onthouden. Ik pretendeer daarbij niet volledig te zijn. Ik hoop dat u mij die onvolledigheid niet euvel zult duiden".
 
Soldaat 1e klasse KNIL Mattheus Adriaan John Martherus
De soldaat 1e klasse KNIL Mattheus Adriaan John Martherus (Mobilisatie Oorlogskruis, EOV, demob insigne KNIL)
Adriaan John Martherus werd geboren op 2 maart 1915 te KERTOSONO (Nederlands-Indië) Kantjanaweg 33 te BATAVIA.
 
Hij was hoofdonderwijzer aan de eerste Europese Lagere School (ELS) F te BATAVIA
Op 4 aug 1936 werd hij onder stamboeknummer: 16915 ingelijfd als militiesoldaat bij 1e depot bataljon te BANDOENG.

Op 11 aug 1936 is hij overgegaan naar de 1e afdeling wielrijders te BATAVIA.
Vanaf 12 mei 1940 werd hij drie maal opgeroepen voor herhalings- oefeningen. Bij de algemene mobilisatie op 12 december kwam hij in werkelijke dienst bij X bataljon infanterie.
 

Op 8 maart 1942 werd hij krijgsgevangen gemaakt te TJIMAHI. Via de Japanse gevangenkampen te BATAVIA, SINGAPORE, ASHIWO (Japan), werd hij op 28 september 1945 aangetroffen in MOTOYAMA

Na zijn bevrijding uit Japanse krijgsgevangenschap werd hij overgebracht naar MANILLA  en ingedeeld bij het 51e bataljon te BALIKPAPAN,  het 50e bataljon te PARE PARE, en het 52e bataljon te MAKASSAR, als het XVII bataljon infanterie te MAKASSAR
Op 25 maart 1947 werd hij militiesoldaat 1e klasse en op 8 jan 1948 ging hij met groot verlof, voor zolang hij als leerkracht bij het departement van onderwijs en eredienst werkzaam is,  anders dient hij zich ten spoedigste voor opkomst in werkelijke dienst te melden bij de plaatselijke militaire commandant  (...) indien en voorzover hij geplaatst blijft bij de inspectie Zuid Celebes i.v.m. het onderwijs aan kinderen van militairen
Op 18 februari 2008 overleden te Bussum/ Amersfoort?

Deze onderscheidingen met bijbehorende oorkondes werden in ontvangst genomen door Tony Martherus (hij is de jongste broer van sld 1e klasse KNIL, Adriaan John Martherus) en André Martherus (de oudste zoon)
André Martherus en Tony Martherus kregen niet alleen het Mobilisatie Oorlogskruis. Ook het Ereteken van Orde en Vrede en de demobilisatie speld KNIL.

◊-Stichting herdenking Birma Siam spoorlijn

   
Ir. Claus Nieter Johannes Suverkropp  
Ir. Claus Pieter Johannes Suverkropp werd geboren op 7 juni 1896 te BATAVIA (Nederlands-Indië)
Tijdens zijn studie in Delft leerde hij zijn vrouw kennen. Ze trouwden in 1926 in Batavia en gingen wonen in BANDOENG
Vader Suverkropp werkte als ingenieur bij het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf in Bandoeng en Omstreken (GEBEO)
 
Hij diende bij de Koninklijke Landmacht in de  wereldoorlog (grensbewaking).
Met als rang: landstorm 1e klasse Hij was lid van het algemeen Vernietigings Corps.
Hun taak was het om tijdens de Japanse inval, achter het terugtrekkende KNIL-leger de infrastructuur te vernietigen.
 

note : De  Nederlandse strijdkrachten van het KNIL vernietigen de belangrijkste industrieën. Vooral de olie-­installaties mochten  niet in handen van de Japanners vallen.  Ook werknemers  van  oliemaatschappijen leerden hoe ze  olie-­ en benzinevoorraden  moeten  opblazen. De Japanners  doden iedereen die heeft geholpen met de vernielingen2

 
Hij werd ontslagen uit het leger in maart 1942. Op 8 juni 1942 werd hij te BANDOENG opgepakt door de Kempetai
Daarna werd hij overgebracht met een Japans zeetransport naar Thailand, No.6 Branch Camp of Thai POW Camp in 1943 om te werken aan de Birma Siam Spoorlijn. Mei 1943 werd hij ziek en overleed op 8 juni 1943 aan hartfalen ter hoogte van no 6 branch camp of Thai POW camp.
 
Ir Suverkropp vond zijn laatste rustplaats op KANCHANBURI War Cemetery; Thailand. Vak 5, rij G, nr 76
Hij is 47 jaar geworden. Zijn 5 kinderen als oorlogswees achterlatend
De vijf kinderen kwamen in februari 1946 naar Nederland.
 
Ir Süverkropp staat op pagina 191 vermeld in de erelijst van gevallenen 1940 -1945
Ook is zijn naam opgenomen in de namenwand van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument
En zijn naam stond ook vermeld op de plaque die was geïnstalleerd in het hoofdkantoor van de ANIEM (Algemeen Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij) aan de Keizersgracht 369 te Amsterdam en onthuld in 1956 of 1957
Dochter Connie Suverkropp nam het Mobilisatie Oorlogskruis in ontvangst
 
◊-Kampen aan de Birma Siam Spoorlijn
 
Korporaal seiner Arthure Eugène Reintjens (Mobilisatie Oorlogskruis)
Arthure Eugène Reintjens werd geboren op 22 juli 1906 te SOERABAJA (Nederlands-Indië) Zijn stamboeknummer 18406 D (D = Koninklijke Marine)
 
Hij was korporaal seiner bij de Koninklijke Marine en werd op 8 maart 1942 gevangen genomen.
Als POW heeft hij moeten werken aan de Pakan Baroe spoorlijn. Daar is hij door uitputting en ziekte overleden op 4 mei 1945 te Pakan-Baroe. 
Oorsponkelijk was hij begraven op 4 km van Pakan Baru op de begraafplaats van interneringskamp 2. Later is zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi/Tjimahi. Hij is maar 38 jaar geworden

zie ook de #Oorlogsgravenstichting
 

Zijn naam is opgenomen op de rails van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument
Kleinzoon Ronald Reintjens nam oorkonde en onderscheiding in ontvangst.
   
Kleinzoon Ronald Reintjens nam na de uitreikingen even het woord en schreef later op FB:
... "Uit handen van kolonel Dulfer, mocht ik tijdens een indrukwekkende plechtigheid in de commandantswoning op Landgoed Bronbeek, voor mijn op 4 mei 1945 overleden opa postuum het Mobilisatie Oorlogskruis ontvangen. Mijn grootvader, zo zonde dat ik hem nooit heb mogen kennen, werkte als Japans krijgsgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de Pakan Baru spoorlijn welke dwars door het oerwoud in Sumatra liep.
Hoe bedenk je dat dat een goed idee was.
De omstandigheden waren mensonterend en mijn opa overleed dan ook aan de gevolgen van beriberi. Met hem enkele duizenden anderen.
De Pakan Baru spoorlijn is een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog, waar naar verhouding heel weinig over geschreven en gepubliceerd is. Het is dan ook goed en terecht dat op het terrein van Landgoed Bronbeek, een monument staat met de namen van alle gevallenen, die net als mijn opa, Pakan Baru niet hebben overleefd.
 
Opdat zij niet vergeten worden.
 
Veel dank aan Roel Rijks, de initiatiefnemer van het Comité Ereschuld Onderscheidingen. Zonder zijn hulp bij de aanvraag van de onderscheiding en zijn contacten bij het Ministerie van Defensie was het gisteren niet mogelijk geweest".
 
◊- Nederlands Ereveld Leuwigajah in Cimahi
◊- Krijgsgevangenkampen Pakan Baroe
 
Reserve 1e luitenant ML KNIL Jacobus Johannes Schuurman (Mobilisatie Oorlogskruis)
Jacobus Johannes Schuurman werd geboren op 2 februari 1909 te TOLBERT. Hij studeerde wis- en natuurkunde aan de rijks- universiteit van Groningen. In de provincie midden Java was hij visserijconsulent.

In 1939 werd hij reserve 1e luitenant der Infanterie. In juni 1939 ingedeeld bij het XIV bataljon infanterie. Op 22 aug tot nov 1941 volgde hij een cursus Militaire Luchtvaart.

1 dec 1941 werd hij ingedeeld bij het wapen der Militaire Luchtvaart; IVe vliegtuiggroep.

Net als vele anderen werd Schuurman op 8 mrt 1942 te BANDOENG krijgsgevangen gemaakt
 

Daarna volgden vele Japanse concentratiekampen; TJILATJAP, BANDOENG TJIMAHI,

 

 

◊-erfenis van opa Schuurman (persoonlijke papieren internering aangaande etc)
 
◊-Militaire Luchtvaart KNIL; IV vliegtuiggroep
note www.go2war: Het ML-KNIL ontstond als zelfstandig wapen pas op 30 maart 1939. Voor die tijd was het gewoon een onderdeel van de Nederlandse LVA. Bij de Japanse aanval was de ML-KNIL nog lang niet op gevechtssterkte. Van alle bestelde vliegtuigen was nog maar een klein deel afgeleverd en wat er was kon niet bepaald van grote kwaliteit worden genoemd. De operationele toestellen werden in vijf Vliegtuiggroepen verdeeld, de eerste drie voor bommenwerpers en de laatste twee voor jagers. Een zesde (Depot, Vliegtuiggroep) werd opgezet met eenzelfde doel als het 3e Luchtvaartregiment in Nederland, ondersteuning, transport en beheer trainingstoestellen. De Verkenningsafdelingen werden rechtstreeks onder commando geplaatst van de KNIL-legerleiding om zo optimale ondersteuning aan de KNIL-troepen te kunnen geven.
 
Op 26 jan 1944 kwam hij terecht in het Japanse burgerkamp BATAVIA STRUISWIJK. Deze Gevangenis lag ten oosten van de spoorlijn van Batavia/Weltevreden naar Meester Cornelis, ongeveer halverwege beide stadsdelen. Deze Gevangenis wordt aangegeven op de stadskaart van Batavia in de Stedenatlas van Nederlands-Indië als “Huis van bewaring Struiswijk”. zie ook : #Japanse burgerkampen Struiswijk
Daarna zien we hem op 28 okt 1944 in BANDOENG bij het 1e depot bataljon/ Logistiek
5 aug 1945 werd hij bevrijd uit krijgsgevangenschap te BANDOENG. Hij vertrok op 17 apr 1946 uit Nederlands-Indië met de MS SLOTERDIJK. En werd eervol ontslagen uit militaire dienst op 1 dec 1946. De heer Schuurman overleed op 1 maart 2002 te Groningen. De versierselen werden uitgereikt aan dochter Clasien Schuurman.
   
Voor allen die deze dag een onderscheiding in ontvangst namen had de commandant Bronbeek een persoonlijk woord;
 "het is mij een eer u allen de versierselen en de daarbij behorende oorkondes te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor de inzet van uw grootvader, vader of broer, onder buitengewoon moeilijke omstandigheden is toegekend".

‘Without you now I see,
How fragile the world can be
And I know you've gone away
But in my heart you'll always stay.’

'I cried for you' van Katie Melua

 
 
◊- Nederlands Ereveld Leuwigajah in Cimahi
◊- Stichting oorlogs getroffenen in de oost
◊- Passagierslijsten
◊- Soldaten in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL)
◊- Camps on the Death Railway
 
 
Eerdere uitreikingen :
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 18 aug 2017

◊- Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK

◊- Toespraak cdt Bronbeek; kolonel der huzaren M.C. Dulfer
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊- Postume uitreiking 25 november 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB