NIEUWS
Postume Uitreiking Onderscheidingen 15 december 2017
geplaatst: 12 januari 2018
Artikel geschreven door Peter Bergman - VOMI. #Sob.at VOMI Nederland
Het artikel mochten wij alvast plaatsen. Het verschijnt nog in VOMI blad
Postume Uitreiking Onderscheidingen 15 december 2017
 
Op 15 december jl , werden er aan de families van 4 KNIL militairen postume onderscheidingen uitgereikt door Kolonel M. Dulfer, commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem.
 
Als vertegenwoordiger van de Vereniging Oud Militairen IndiŽ Gangers en Nieuw Guinea Gangers en KMA-jaargenoot van Charles Brantz (zoon van een van de postuum gedecoreerden) had ik het voorrecht hierbij aanwezig te mogen zijn.
Door inspanningen van dhr. Roel Rijks en dhr. Marco Huyskens zijn deze medailles aangevraagd en na meer dan 70 jaar (eindelijk) uitgereikt. Beiden zetten zich al jaren belangeloos in voor postume erkenning van KNIL militairen.
 
In zijn speech memoreerde Kol Dulfer onder meer het volgende:
‘De tweede wereldoorlog is geschiedenis, maar niet voorbij, ook al wordt het aantal ooggetuigen,
slachtoffers die erover kunnen vertellen, de oorlog bewust hebben meegemaakt, steeds minder. Met hun getuigenis is, … wordt een stukje Nederlandse geschiedenis vastgezet in ons collectieve geheugen en blijft de herinnering aan de slachtoffers bewaard. En dat is nodig; bitter noodzakelijk!
 
Twee van hen krijgen naast het mobilisatie oorlogskruis ook het Ereteken voor Orde en Vrede uitgereikt.
Het Ereteken is bij Koninklijk Besluit op 2 december 1947 ingesteld en wordt toegekend aan de militairen
van de krijgsmacht, die in het toenmalige Nederlands-IndiŽ dan wel IndonesiŽ en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangende op 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.
 
Het versiersel hangt aan een rood-wit-blauw-wit-rood gestreept lint en is uitgevoerd als achtpuntige
bronzen ster, de bovenste punt vervangen door twee gekruiste zwaarden met daarboven een kroon.
In het midden een medaillon met de letter 'W', omgeven door een jarretiŤre met het opschrift 'ORDE - VREDE'
De overlevering van de doorstane verschrikkingen als getuigenis van wat mensen elkaar in massaliteit onderling kunnen aandoen. Hoe dan ook moet het verhaal doorgegeven worden. Door hen die de ontberingen, de mensonterende vernederingen, martelingen moesten doorstaan aan hen die het nooit mogen vergeten.
 
Wij doen dat als instituut Bronbeek, maar juist u draagt daar ook aan bij door hier vandaag aanwezig te zijn. Door deze onderscheiding te hebben aangevraagd en door hier vandaag deze onderscheiding in ontvangst te willen nemen. Door over uw familielid op internet of anders te publiceren, fotoīs te plaatsen.”
 
 
 
Allen krijgen het mobilisatie oorlogskruis uitgereikt. De onderscheiding werd ingesteld in 1948, voor werkelijke militaire dienst gedurende de periode 1939 – 1945.
In de vormgeving is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede wereldoorlog tot uitdrukking gebracht.
Het ‘versiersel’ hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan. Paars is de liturgische kleur van de rouw. Waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. Het paars wordt doorklieft door een oranje baan; symbool voor de trouw aan en de verbondenheid met het Vaderland en het Huis van Oranje. De achterzijde van het kruis draagt ook de tekst: “den Vaderlant Ghetrouwe”.
 
Het betreft de militairen:
Dhr. Willem Brantz
Mobilisatie-oorlogskruis, Ereteken voor Orde en Vrede en Demobilisatie Insigne KNIL
Sergeant der 2de klasse Infanterie KNIL
Geboren 14-04-1911 te Benkoelen, Voormalig Nederlands-IndiŽ
Na de capitulatie van Nederlands-IndiŽ op 08-03-1942 is hij gevangen genomen. 15 augustus 1945 is hij vrij gekomen en nam hij wederom dienst in het KNIL. Ditmaal bij het Infanterie IV Knil, met de bijnaam het “Prins Bernhard Bataljon”. Een eenheid bestaande uit bevrijde krijgsgevangenen. Hij diende nog bij het KNIL tot 1950.
Overleden 10-04-1984 te Zoetermeer
 
Dhr. Godfried Breur
Mobilisatie-oorlogskruis, Ereteken voor Orde en Vrede en Demobilisatie Insigne KNIL
Landstorm soldaat KNIL
Geboren 30-01-1904 te Ambarawa, Voormalig Nederlands-IndiŽ
Na de capitulatie van Nederlands-IndiŽ op 08-03-1942 is hij gevangen genomen te Tjimahi. Via Singapore (Changi kamp) op 04-06-1944 getransporteerd naar Moji, Japan waar hij op 18-06-1944 aankwam. Zijn naam komt voor op de namenlijst van de kampen Fukuoka 17B (kampnaam Omuto) en Fukuoka 7D.
Overleden 22-12-1982 te den Haag.
 
Dhr. Nico Gehne Vetter
Mobilisatie-oorlogskruis
Soldaat der 2de klasse infanterie KNIL
Geboren 04-09-1906 te Semarang, voormalig Nederlands-IndiŽ
Krijgsgevangen genomen tijdens de Japanse inval. Hij vertrok op 20-6-1944 met 772 krijgsgevangenen uit Takao (Formosa) naar Japan; het vervoerde tevens een lading kopererts. Het schip voer in een konvooi van 12 schepen (o.a. twee corvetten en een mijnenlegger). Aan boord waren verder nog 500 Japanse soldaten. Op 24-6-1944, ongeveer 60 km ten zuidwesten van Nagasaki, werd het schip getorpedeerd door de Amerikaanse onderzeeŽr de USS Tang en zonk in slechts in enkele minuten.
Overleden 24-06-1944 aan boord van de Tamahoko Maru 2.
 
Dhr. Hendricus Giese
Mobilisatie-oorlogskruis
Sergeant Infanterie KNIL bij het Depot mitrailleurs
Geboren 18-03-1913 Salatiga, voormalig Nederlands-IndiŽ
Van 08-03-1942 tot zijn overlijden op 11-08-1945 Japans krijgsgevangenen en tewerkgesteld aan de Birma/Siam spoorweg.
Overleden 11-08-1945 aan de Birma-Siam Spoorlijn. Hij rust op het Kanchanaburi War Cemetery te Thailand”
 
Na de uitreiking werd het woord gegeven aan Charles Brantz zoon van een van de postuum gedecoreerden. In het kort ging hij in op drie uitspraken die de militaire periode van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog markeren. Om met het volgende te eindigen:
“Mijn vader en die anderen zijn de echte helden die meer verdienen dan een aai over de bol of een goed woordje. Geen helden die een onderscheiding krijgen voor hun inspanningen voor de lokale ontspanningsvereniging of een mooie sport prestatie. Helden die gedreven door de kreet voor Koning en Vaderland het boze wilden neutraliseren, waarvoor velen hun leven hebben gegeven of jaren hebben moeten lijden in gevangenissen, werkkampen, opvangkampen en krijgsgevangenkampen. Zonder een blijk van waardering van die koningin en vaderland.”
   
◊- Film, gemaakt door Ciska Harmans-Giese
 
Eerdere uitreikingen :
◊- Postume uitreikingen op 12 okt 2017
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 18 aug 2017

◊- Postume uitreiking onderscheidingen 26 mei 2017 BRONBEEK

◊- Toespraak cdt Bronbeek; kolonel der huzaren M.C. Dulfer
◊- Postume uitreiking onderscheidingen 24 mrt 2017
◊- Postume uitreiking 25 november 2016

 

 

 

 
&&&&&&&&&&&&&
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB