NIEUWS
Herdenking Slag in de Javazee 28 febr 2018 op Bronbeek -
geplaatst 1 mrt  2018
(foto's van Sidonie Refuge)
In de nacht van 27/28 februari is het 76 jaar geleden dat de slag in de Javazee plaats vond. 5 kruisers en 9 torpedobootjagers gaan de strijd aan met de Japanse vloot. De Nederlandse schout-bij-nacht Karel Doorman heeft het bevel over het geallieerde eskader.
Een meer dan 7 uur durende strijd eindigt uiteindelijk kort voor middernacht met de torpedering van de kruisers Hr. Ms. De Ruyter , Hr. Ms. Java en torpedojager Hr. Ms. Kortenaer waarna deze zonken. De slag kost 2300 Marinemannen het leven, waaronder ruim 900 Nederlandse Marinemannen als ook Doorman zelf.

 

foto links Mimi van Bindsbergen

Door het ijskoude weer en gure wind vond de herdenking niet buiten bij het anker plaats, maar grotendeels binnen
Ceremoniemeester, op zijn geheel bekende eigen wijze, was  Kapitein der Mariniers A.L.F. (Ton) Broers
De toespraken waren van Jan-Maarten Doorman, kleinzoon van schout-bij-nacht Karel Doorman.   
En Adjudant Onderofficier TD (SA-1) A.J.J. (Jack) Gouda.
Muziek Tamboers en Pijpers van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgden voor de muziek omlijsting
Vlootaanlmoezenier Drs Gert-Jan Jorissen ging voor in gebed.
   
TOESPRAAK JAN-MAARTEN DOORMAN
Herdenking Slag in de Javazee te Bronbeek op 28 februari 2018
Vandaag is het op een dag na exact 76 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaats vond. Voor veel mensen van nu een gebeurtenis die men kent van verhalen van familieleden of van de geschiedenisboekjes. Echter voor kinderen van een gesneuvelde vader of broers of zusters van een omgekomen marineman zijn de afgelopen maanden erg onstuimig geweest. Alle consternatie omtrent de verdwenen scheepswrakken en het weinig gepast omgaan met de gevonden stoffelijke resten hebben veel nabestaanden begrijpelijkerwijs diep geraakt................................ #lees verder

 

zie ook:

https://youtu.be/Oar9BNcDYxU

 

 
TOESPRAAK AOO TD (SA-1) A.J.J. (Jack) Gouda
Commandant, bewoners, personeel van Bronbeek en belangstellenden van harte welkom bij deze herdenking.
Door uw aanwezigheid geeft u uiting aan uw betrokkenheid bij de gesneuvelden van de slag in de Java-zee.
In de eerste plaats wil ik de commandant, kolonel Dulfer, bedanken voor de mogelijkheid om als Chef der Equipage van het Commando Zeestrijdkrachten, net als mijn voorganger Dirk Harting, een woord te mogen spreken tijdens deze herdenking.
Het is vandaag 76 jaar geleden dat op 27 februari 1942 vele geallieerde marinemensen, waaronder een groot aantal Nederlandse marinemensen het hoogst mogelijke offer voor onze vrijheid hebben
gegeven. In de zeeslag die bekend staat als: de slag in de Java zee en die zich met name toegespitst heeft op 27 en 28 februari 1942 waarbij een geallieerd eskader onder leiding van de schout bij nacht Karel Doorman het moest opnemen tegen een overweldigende Japanse overmacht.
Het droevige resultaat van de zeeslag is bekend:
915 marinemensen, waarvan 220 uit Indie, verloren in hele korte tijd die avond hun leven.................
#lees verder
 
 
-◊- Herdenking slag in de Javazee 2015
-◊- Herdenking slag in de Javazee 2016
-◊- Herdenking slag in de Javazee 2017 
-◊-Omgekomen in de Javazee 1942-1943- Nederlandse (Marine) slachtoffers
-◊-Indonesische slachtoffers van de Slag in de Javazee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB