NIEUWS
Postume Uitreiking Onderscheidingen 9 maart 2018 - Uitreiking
geplaatst: 22 mrt 2018
Toespraak uitreiken postume onderscheidingen, 9 maart 2018 - cdt Bronbeek Kolonel m.c. Dulfer
   
Ere wie Ere toekomt.....
 
 
 
 
# Lees en bekijk toespraak van commandant Bronbeek
# Film van deze uitreiking gemaakt door Mauro
 
   
Dames en heren, geachte aanwezigen
   
Uitreiking:
 

Zo dadelijk worden vier mobilisatie oorlogskruizen uitgereikt. De onderscheiding werd ingesteld in 1948, voor werkelijke militaire dienst gedurende de periode 1939 – 1945.

In de vormgeving is de militaire inzet tegen de bezetters van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de tweede wereldoorlog tot uitdrukking gebracht.

   
Het ‘versiersel’ hangt aan een paars lint met een oranje middenbaan. Paars is de liturgische kleur van de rouw. Waarmee de donkere periode van oorlog en bezetting wordt gesymboliseerd. Het paars wordt doorklieft door een oranje baan; symbool voor de trouw aan en de verbondenheid met het Vaderland en het Huis van Oranje. De achterzijde van het kruis draagt ook de tekst: “den Vaderlant Ghetrouwe”.
 
Ook worden er vier Eretekens voor Orde en Vrede uitgereikt. Het Ereteken is bij Koninklijk Besluit op 2 december 1947 ingesteld en wordt toegekend aan de militairen van de krijgsmacht, die in het toenmalige Nederlands-IndiŽ dan wel IndonesiŽ en aangrenzende zeegebieden in het tijdvak aanvangende op 3 september 1945 en eindigend op 4 juni 1951 ten minste drie maanden in werkelijke dienst zijn geweest.
 
Het versiersel hangt aan een rood-wit-blauw-wit-rood gestreept lint en is uitgevoerd als achtpuntige bronzen ster, de bovenste punt vervangen door twee gekruiste zwaarden met daarboven een kroon. In het midden een medaillon met de letter 'W', omgeven door een jarretiŤre met het opschrift 'ORDE - VREDE'.
Diegene aan wie postuum deze onderscheidingen worden uitgereikt zijn:
Mannen die mensonterend geleden hebben met voor 1 van hen een te vroeg einde van zijn leven tot gevolg. Anderen voor het leven getekend.

Wat wij proberen hier op Bronbeek, net als de Oorlogsgravenstichting, is de militairen een gezicht te geven. Meer dan een naam op een muur of kruis. Maar een mens van vlees en bloed. Wie waren zij? Zoals op de site van de oorlogsgravenstichting te lezen valt heeft ieder oorlogsslachtoffer, iedere veteraan een verhaal, hoe kort en eenvoudig ook. 

Dat korte eenvoudige verhaal wil ik u niet onthouden. Ik pretendeer daarbij niet volledig te zijn. Ik hoop dat u mij die onvolledigheid niet euvel zult duiden.

 

 

 

 

   
Korporaal KNIL Dirk Hendrikus Matheus Johannes Krahmer
Geboren op 12 juli 1912 te BONDOWSO in Nederlands Indie
13 dec 1931 ingelijfd en in werkelijke dienst geplaatst als militie soldaat bij de stelling artillerie te BATAVIA.
8 maart in Japanse krijgsgevangenschap te MANARI (MADOERA) en te SOERBAJA geÔnterneerd
15 aug 1945 uit krijgsgevangenschap bevrijd te OEBON (SIAM) en ingedeeld bij troepencommando SIAM
Ontslag in juni 1950 wegens reorganisatie van het KNIL
Overleden op 13 augustus 1976 te HEERLEN
Het is mij een eer aan zoon Ruud Krahmer de versierselen en het daarbij behorende certificaat te kunnen uitreiken van het Mobilisatie Oorlogs Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en de demobilisatiespeld KNIL, die als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden aan jouw vader zijn toegekend.
   
De soldaat KNIL Gerardus Johannes Christiaan van der Leeuw
Geboren op 8 januari 1903 te Den Helder
8 maart 1942 in Japanse krijgsgevangenschap
1943 op transport gesteld naar de Birma Siam Spoorlijn,  No.6 Branch Camp of Thai POW Camp. Soldaat KNIL van der Leeuw werd ziek op 17 September 1943 en stierf als gevolg van uitputting en ondervoeding aan longontsteking  op 30 september 1943, in No.6 Branch Camp Thai POW Camp in HINDATO (Thailand)
Hij werd 40 jaar en werd begraven op Hindato cemetery. Herbegraven op Kanchanaburi War Cemetery. Zijn naam is opgenomen in de namenwand van het Birma Siam/ Pakan Baroe monument
Het is mij een eer aan zoon Nicolaas van der Leeuw de versierselen en de daarbij behorende certificaten te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden — bij deze — het Mobilisatie Oorlogskruis postuum aan uw vader wordt toegekend.
 
sergeant KNIL Gerrit Willem Husmans
   
Geboren op 30 september 1914 te DEVENTER
8 maart 1942 krijgsgevangen te BANDOENG
8 juli 1942 via TJILATAP, BANDOENG, TJIMAHI en BATAVIA afgevoerd naar PAKAN BAROE
11 sep 1945 'aangetroffen' (bevrijd) te kamp no 2 te PAKAN BAROE 22 sep 1950 naar Nederland vertrokken per MS 'CHITRAL
Overleden op 12 april 1984 te DEVENTER
 
Het is mij een eer aan Loes Beltman-Husmans (dochter), Danny en Mark Beltman (kleinzonen) de versierselen en de daarbij behorende oorkonde te kunnen uitreiken van het Mobilisatie Oorlogs Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en de demobilisatiespeld KNIL, als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden aan jouw vader/ jullie grootvader is toegekend.
   
militiesoldaat eerste klasse KNIL Gerrit Jan Veldman
Geboren: 1 augustus 1914 te MAJONG (Nederlands-IndiŽ)
10 mrt 1942 krijgsgevangen gemaakt te SOERABAJA
10 jan 1943 - 17 aug 1945 Birma Siam
als gevolg van de ontberingen en mishandelingen verloor hij het zicht in zijn linker oog
17 aug 1945 bevrijdt - 16 jan 1946 Nederlandse troepenmacht te Siam
25 jul 1950 eervol uit de militaire dienst bij het KNIL ontslagen
1967 vertrokken uit IndonesiŽ
overleden op 20 december 1990 te Zwolle
Het is mij een eer aan dochter Olga Veldman de versierselen en de daarbij behorende oorkondes te kunnen uitreiken van het Mobilisatie Oorlogs Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en de demobilisatiespeld KNIL, als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden aan jouw vader is toegekend.
 
korporaal KNIL Frans Joseph Bouwens
Geboren op 15 oktober 1921 te BLITAR (Nederlands-IndiŽ)
12 dec 1941 algehele mobilisatie ingedeeld bij 1e afdeling bergartillerie te TJIMAHI
8 maart 1942 in krijgsgevangenschap te BANDOENG (ArtillerieConstructiewinkel)
18 september 1945 aangetroffen te FUKUOKA 6B (18 kampen)
2 jan 1947 te SOERABAJA vrijwillig verbonden voor 6 jaar bij het KNIL ingedeeld als kanonnier 2e klasse bij IIe batterij veldartillerie
25 juli 1950 korporaal der artillerie Bouwens eervol ontslagen bij het KNIL
overleden op: 21 juni 2013 te Breda
Het is mij een eer aan zoon Jim Bouwens de versierselen en de daarbij behorende oorkondes te kunnen uitreiken van het Ereteken voor Orde en Vrede en de demobilisatiespeld KNIL, als blijk van respect en waardering voor zijn inzet onder buitengewoon moeilijke omstandigheden aan jouw vader is toegekend.
 
Hier op Bronbeek herdenken wij jaarlijks bij de verschillende monument de gevallenen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, de strijd in Nederlands-IndiŽ, de verschrikkingen van de Japanse bezetting, de hel van de Japanse Zeetransporten, Birma Siam/ Pakan Baroe, de Bersiap, de operaties in het kader van het herstel van orde & vrede in IndiŽ, Nederlands Nieuw-Guinea.
 
Wij herdenken bij die verschillende monumenten de meer dan 7.500 militairen die in Japanse krijgsgevangenschap het leven lieten, de 16.000 burgers die omkwamen in de interneringskampen. De 6.200 kameraden die niet terugkeerden uit Nederlands – IndiŽ en de 109 man die sneuvelden tijdens de missie in Nederlands Nieuw-Guinea.
 
Met diep respect herdenken wij degenen die zijn omgekomen bij het uitoefenen van hun taken.
Bekenden, onbekenden, nog steeds vermisten, van wie het lichaam nooit is teruggevonden. In gedachten zijn wij bij hen.
 
Ons medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en kameraden. In gedachten zijn wij ook bij hen die fysiek dan wel psychisch gewond raakten en hun naasten. Zij verdienen onze niet aflatende steun.”
 
Mag ik u verzoeken te gaan staan, te luisteren naar ‘Nightfall in camp’ en vervolgens met mij een minuut stilte in acht te nemen.
 
Ik dank u voor uw aandacht en wens u nog een fijne dag.
 
-◊- Postuum/180309 Toespraak uitreiken postume onderscheidingen 9 maart.pdf   (commandant
      Bronbeek, kolonel der Huzaren M.C. Dulfer )
-◊- Film van uitreiking 9 maart 2018 gemaakt door Mauro
-◊- Eerdere postume herdenkingen op Bronbeek met toespraken van commandant Bronbeek; Kolonel der 
      huzaren M.C. Dulfer
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB