NIEUWS
Postume uitreiking mobilisatie oorlogskruis (15 juni) voor de vaders van Martje en Jan Saveur in Indische zaal op Bronbeek 
geplaatst 19 juni 2018  
Uitreiking mobilisatie oorlogskruis

"...vandaag 15 juni is de postume uitreiking van de Oorlogsherinneringskruizen voor sergeant Hendrik Adolph Jan Hofstee, horende bij de Landstorm in en aan kanonnier Gerard Saveur, ingedeeld bij de bezetting van fort Modoeng".. aldus Overste Eric Huijsman ...

Ida Saveur vertelt ..."Bijzonder om te vermelden is dat Martje Hofstee getrouwd is met Jan Saveur. Hun kinderen en kleinkinderen zijn dus kleinkinderen en achterkleinkinderen van zowel Dolf Hofstee als Gerard Saveur. '.

Uitreiking door Lkol E (Eric). Huijsman

Hartelijk welkom hier op Bronbeek ter gelegenheid van de postume uitreiking van de Oorlogsherinneringskruizen voor sergeant Hendrik Adolph Jan Hofstee, horende bij de Landstorm in gouvernementsdienst en aan kanonnier Gerard Saveur, ingedeeld bij de bezetting van fort Modoeng. Sergeant Hofstee maakte deel uit van het garnizoensbataljon en moest zich in januari 1942 melden bij het KNIL in Koepang op Timor. Van kanonnier Saveur weten we dat hij oorspronkelijk in Nederland was ingedeeld bij het 2e Regiment Motor Artillerie en in Nederlands-Indie uiteindelijk terecht kwam Fort Modoeng op het eiland Madoera. Een fort met voor die tijd een heel redelijke bewapening dat een sleutelpositie vervulde voor de verdediging van het eiland..... lees verder

(Naast Lkol Huijsman, de man die e.e.a. mogelijk gemaakt heeft: adj Moos Raaijmakers  - foto's Geertje)

   
Na zijn toespraak heeft de overste Eric Huisman het oorlogsherinneringskruis of Mobilisatie Oorlogskruis uitgereikt aan de nabestaanden van Gerard Saveur en Dolf Hofstee. De onderscheiding voor Dolf Hofstee werd in ontvangst genomen door zijn beide dochters, Anneke en Martje.

De onderscheiding voor Gerard Saveur werd uitgereikt aan zijn zoon Jan en diens jongste kleinkind Jackie. Bijzonder om te vermelden is dat Martje Hofstee getrouwd is met Jan Saveur. Hun kinderen en kleinkinderen zijn dus kleinkinderen en achterkleinkinderen van zowel Dolf Hofstee als Gerard Saveur.
 
De zussen Martje en Anneke Hofstee nemen de onderscheiding in ontvangst
Zoon Jan neemt samen met kleindochter Jacky de onderscheiding van Gerard Saveur in ontvangst
Na de uitreiking heeft eerst Jan Saveur de verzamelde familieleden toegesproken. Hij bedankte de krijgsmacht en de Nederlandse regering dat deze mannen na al die jaren de erkenning kregen waar zij recht op hadden, en hield een emotioneel betoog met herinneringen uit de eerste hand.
Daarna heeft ook zijn dochter Ida een korte toespraak gehouden. Zij is zelf behalve een kleindochter van Dolf en Gerard, ook officier bij de Koninklijke Landmacht. Zij benadrukte dat zij gekozen had om in militaire dienst te gaan en om ingezet te worden voor vredesmissies overal ter wereld. Haar beide grootvaders hebben die keus niet gehad.
Toen de regering van Nederlands Indie besloot tot mobilisatie over te gaan, moesten Gerard Saveur en Dolf Hofstee zich melden. Hun vrouwen en kinderen moesten zij achterlaten en hebben zij nooit meer gezien. De onmenselijke ontberingen die zij hebben moeten doorstaan als krijgsgevangenen zijn door de overste Huisman al genoemd en beschreven.
Na de capitulatie van Japan, toen na enige tijd duidelijk werd dat Dolf en Gerard en vele anderen hun krijgsgevangenschap niet overleefd hadden, zijn hun vrouwen en kinderen naar Nederland gerepatrieerd, met niet veel meer dan een koffertje met een paar persoonlijke bezittingen. In Nederland wachtte hen alles behalve een warm welkom. Er was geen steun vanuit de regering en zij werden door de mensen om hen heen met de nek aangekeken. De mensen in Nederland hadden geen idee hoe vreselijk de oorlog in Indie was geweest. Ondanks dat Anneke en Martje Hofstee en Jan Saveur en zijn beide zusjes zonder vader zijn opgegroeid, hebben zij toch een redelijk goede jeugd gehad, dankzij hun moeders die die er altijd voor hen waren.
De laatste jaren in Nederlands Indie waren onbeschrijfelijk zwaar, de eerste jaren in Nederland ook.
Op deze zonnige dag op Bronbeek was er eindelijk, 75 jaar na hun dood, erkenning voor Gerard Saveur en Dolf Hofstee, voor hun bereidheid om te vechten voor hun vaderland en voor de ontberingen die hen het leven kosten. En daarmee was er ook erkenning voor hun kinderen die hun vader niet gekend hebben. Erkenning is zo belangrijk.
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB