NIEUWS
UItreiking postume onderscheidingen 26 okt 2018 door waarnemend cdt Bronbeek de heer Peter Kool
geplaatst 10 nov 2018
De wens was om toch foto's/verslag te plaatsen ondanks het feit dat dit al 26 oktober plaats vond. I.v.m AVG richtlijnen was er geen fotograaf aanwezig. Foto's hier geplaatst zijn van nabestaanden.
De uitreiking vond als van ouds plaats in de historische muziekkamer van de commandantswoning.
 
Roel Rijks van het “Comitť Ereschuld Onderscheidingen” heeft zich ingespannen om deze mannen postuum alsnog te onderscheiden.
Als motto hanteert het Comitť:  ‘Ere wie Ere toekomt’.

Roel:...'Het gaat dus vooral om die erkenning, niet per se om de onderscheiding zelf. Dat mensen postuum en soms in levende lijve op een stijlvolle en persoonlijke manier alsnog een stuk waardering krijgen voor hun inzet. Dat vind ik belangrijk. Het betekent ook rust; wat afsluiting. Soms speelt genoegdoening ook een rol. Veel Nederlands KNIL-militairen en hun nabestaanden zijn nog in een strijd om hun salaris verwikkeld. Een onderscheiding haalt dan de scherpe kantjes er een beetje van af.' ....

 

 

Roel Rijks links. Verder kapt Ton Broers en Jos Schuurman nabestaande - 27 okt 2017  (foto Geertje)

Deze onderscheidingen zijn een blijk van waardering voor het feit dat deze mannen ons koninkrijk hebben gediend onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden. Door hun namen te noemen, het uitreiken van de onderscheidingen en hun verhaal te vertellen, worden zij op deze manier geŽerd.
De postuum onderscheiden mannen die 26 oktober onderscheiden zijn:

Mobilisatie Oorlogskruis

Landstorm Sergeant der 2de klasse KNIL 
Pieter Matthijs Leiwakabessy
1905-1970

Adjudant Onderofficier Artillerie KNIL 
Gerard Koning..
1891-1944

Soldaat Infanterie KNIL 
Wilhelm Jacksteit 
1902-1945..

Mobilisatie Oorlogskruis, Ereteken voor Orde en Vrede en
Demobilisatie insigne KNIL:..

Sergeant der 1ste klasse Technische troepen KNIL 
Eugene Krijgsman 
1919-2014

Adjudant Onderofficier Infanterie KNIL 
Peter Wilhelm Wooninck 
1899-1980

"het is een eer u allen de versierselen en de daarbij behorende oorkondes te kunnen uitreiken, dat als blijk van respect en waardering voor de inzet van uw grootvader, vader of broer, onder buitengewoon moeilijke omstandigheden is toegekend". aldus waarnemend cdt Peter Kool in zijn toespraak
 
Met het Mobilisatie Oorlogskruis:
 
Landstorm Sergeant der 2de klasse KNIL 
Pieter Matthijs Leiwakabessy
1905-1970
Adjudant Onderofficier Artillerie KNIL 
Gerard Koning..
1891-1944
Soldaat Infanterie KNIL 
Wilhelm Jacksteit 
1902-1945..
 
 
*Sergeant II, KNIL Pieter Mattijs Leiwakabessy
Geboren in Nieuw Guinea. In 1941 (36 jaar) zat hij bij het 2e landstorm bataljon om de lokale forten rond Soerabaja te verdedigen. Gezien zijn rang was zijn functie die van reserve brigade commandant van een lichte mitrailleurgroep. Ook hij werd 10 maart 1942 gevangen genomen en verbleef enige tijd in Java no 3 Branch Camp Soerabaja. Het is niet helemaal zeker, maar het zou kunnen dat hij met de Kama-kura Maru naar Japan vervoerd werd. Het werd kamp Kami-oka, daar werkte hij in de zink en loodmijnen van Mitsui Mining CoŲperaton. Net als 593 ander krijgsgevangenen. Hij overleefde deze kampen en werd na de oorlog geŽvacueerd naar Manilla op de Filippijnen. In nov 1945 werd hij verplaatst naar Balipapan in Oost Borneo waarna hij in 1948 met groot verlof ging.  Hij overleed in 1970.
Zijn achternichtjes Nova en Vajen namen het Ereteken van Orde en Vrede en het Oorlogsherinneringkruis postuum van hun oudoom in ontvangst.
 
*Adjudant Onderofficier Artillerie KNIL Gerard Koning
Geboren in 1891 te Amsterdam. Hij nam dienst als beroepsmilitair in het KNIL in 1915 en werd in Nijmegen opgeleid. In 1925/26 werd hij sergeant en in 1935 was hij al adjudant. Hij was geweermaker en werkte in 1942 bij de Werkplaats voor Draagbare Wapens van de Artillerie inrichtingen te Bandung. Deze werkplaats verrichtte reparaties en produceerde onderdelen voor pistolen, karabijnen, mitrailleurs en mortieren.
Op 17 maart 1942 werd ook hij opgepakt en krijgsgevangen gemaakt.
Hij verbleef een tijdje in Java nr 2 Branch camp te Tjilatjap totdat dit kamp werd gesloten. Daarna werd hij geplaatst in nr. 1 branch camp te Bandung. Vervolgens ingescheept in de Junyo Maru. Dit schip was met geallieerde krijgsgevangenen en Indonesische contract arbeiders op weg van Java naar Benkoelen te Sumatra. De Junyo Maru werd op 18 sept 1944 in de Indische Oceaan nabij Benkoelen getorpedeerd. Hierbij kwamen meer dan 5600 mannen om het leven, waaronder de 53 jarige adj onderofficier Gerard Koning.
Zijn kleinzoon Gerard Bakker nam zijn onderscheiding in ontvangst
Junyo Maru in 1933
# Oorlogsgravenstichting Gerard Koning
# Scheepsramp Junyo Maru, u hoort overlevende de heer Punt
   
*Soldaat Infanterie KNIL en Indisch verzet Wilhelm Jacksteit.
Sld Jacksteit werd geboren in Keboemen 1902.  1942 gemobiliseerd ala landstorm soldaat ingedeeld bij de landstorm Soura karta. Deze was bedoeld voo rhandahvin van orde ne rus en verdediging . 5 mrt kwman zijn in gevecht met oprukkende Japanse gevechtsgroep Saka-guchi. Na hetgevecht werden door de Japnners ongeveel 700 mena krijgsgevangen gemaakt. Hij kwam in een gevangenkamp in Bandooeng terecht. Vandaar op transport naar de Birma-Siam spoorlijn waar hij tewerk gesteld werd. Op 14 juli 1945 overleed Wilhelm Jacksteit op 43 jarige leeftijd te Apalen in Birma. Hij is herbegraven op de oorlogsbegraafplaats te Thanbyuzayat War cemetery. Zijn kleindochter Francy Jacksteit nam zijn onderscheiding in ontvangst
  # Erelijst gevallenen; Wilhelm Jacksteit 
  # Oorlogsgravenstichting : Wilhelm Jacksteit
   
Met het Mobilisatie Oorlogskruis, Ereteken voor Orde en Vrede en Demobilisatie insigne KNIL:.
 
Adjudant Onderofficier Infanterie KNIL 
Peter Wilhelm Wooninck 
1899-1980
Sergeant der 1ste klasse Technische troepen KNIL 
Eugene Krijgsman 
1919-2014
 
 
* Adjudant onderofficier KNIL Peter Wilhelm Wooninck

Amsterdammer van geboorte, meldde zich bij het KNIL als 17 jarige jongeman voor een contract van 7 jaar bij het KNIL. Hij vertrok niet naar Nederlands IndiŽ maar naar Suriname. In 1922 werd hij bevorderd tot sergeant en vertrok alsnog naar Nederlands Indie. Vlak voor de oorlog uitbrak werd hij adjudant onderofficer en toegevoegd aan de Groep Bandoeng. Toen hij, na de capitulatie van Nederland, krijgsgevangene werd van de Japanners werd hij gevangen gezet in kampen te Tjimahi, Batavia en Singapore. Na de bevrijding kwam hij naar Nederland, waar hem in 1947 eervol ontslag verleend werd. Hij overleed in 1980.

Zoon Peter en kleindochter Lisa namen de MOK Ereteken Orde en Vrede en het demobilisatie insigne KNIL postuum in ontvangst.
 
* Sergeant der 1ste klasse Technische troepen KNIL Eugene Krijgsman 
Geboren in 1919 te Batavia. Hij diende als dienstplichtige bij het KNIL. Bij de mobilisatie in 1941 was hij 22 jaar. Hij diende bij de compagnie zoeklichten van de het 3e Genie bataljon te Tjimahi. Op 8 mrt 1942 raakt ook hij in krijgsgevangenschap. Op 15 aug 1945, kort nadat de atoombom viel op Nagasaki werd Krijgsman bevrijd in Nagasaki. Na de opheffing van het KNIL ging Krijgsman over in  in 1948 beroepsdienst bij de Koninklijke Landmacht. In 1950 vertrekt hij naar Nederland. Zijn zoon Olaf Krijgsman neemt zijn zversierselen in ontvangst
 
‘Without you now I see,
How fragile the world can be
And I know you've gone away
But in my heart you'll always stay.’
 
'I cried for you' van Katie Melua
 
 
-◊- Netherlands Foundation for War Victims in the East : Japanese archives and contacts (SOO)
-◊- SHBSS- Schwartsenberg  transport tekeningen
-◊- interview Roel Rijks Veterenanen instituut
-◊- Stichting oorlogs getroffenen in de oost
-◊- Passagierslijsten
-◊- Soldaten in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL)
-◊- Camps on the Death Railway
 

 

Deze onderscheidingen zijn aangevraagd door Dhr, Roel Rijks, die hoopt door het bemiddelen van het aanvragen van (postume) onderscheidingen de families te helpen bij hun zoektocht naar erkenning. Dit alles onder het motto "Ere wie ere toekomt"
 
Bent u zoon/dochter, kleinzoon/kleindochter of broer/zus van iemand die in Japans krijgsgevangenschap is omgekomen en denkt u dat deze persoon mogelijk recht zou hebben op een postume onderscheiding? Neem dan contact op met Roel Rijks via: info@ereschuldonderscheidingen.nl
 
-◊- Eerdere uitreikingen op Bronbeek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb1983@gmail.com

 

SVVB
 
 
@ SVVB