NIEUWS
 
Nederlands-Indische militaire luchtvaart 100 jaar geleden opgericht
geplaatst 30 mei 2014
 

Klik op foto/pijl voor geluid of klik op    http://youtu.be/Rmb7mXgFYdo                                                         
 
Op 30 mei 1914 werd met Gouvernementsbesluit 39 de instelling bekrachtigd van een Proef Vliegafdeling bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Hiermee was de Nederlands-Indische militaire luchtvaart een feit. Deze kleine organisatie-eenheid zou uiteindelijk uitgroeien tot een zelfstandig wapen binnen het KNIL, waar eind 1949 bijna achtduizend militairen en burgers bij waren inge-deeld of gedetacheerd. Met de soevereiniteitsoverdracht over Nederlands-IndiŽ aan IndonesiŽ op 27 december 1949, en de daarmee gepaard gaande opheffing van het KNIL op 26 juli 1950, kwam er tevens een einde aan ruim 36 jaar Nederlands-Indische militaire luchtvaart.Na de soevereiniteitsoverdracht in 1950 droeg de ML-KNIL haar materieel en bases over aan de Indonesische Luchtmacht.
 
Een van de pioniers van de militaire luchtvaart in de kolonie was kapitein Johan Engelbert van Bevervoorde. In 1917 maakte hij de eerste vlucht over land in IndiŽ. Lang werd gedacht dat vliegen boven land niet mogelijk was. Hij bewees met deze vlucht dat het wel kon. De militaire luchtvaart in Nederlands-IndiŽ maakte hierdoor een grote stap voorwaarts. Een jaar later verongelukte hij tijdens zijn werk als piloot. Wegens zijn verdienste voor de ML-KNIL werd hij in 1920 in Bandoeng geŽerd met een borstbeeld, dat na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ in de tuin van Bronbeek werd opgesteld.
 
Op 30 mei 2014 heeft  de Commandant Luchtstrijdkrachten tijdens een ceremonie op de vliegbasis Gilze-Rijen een krans gelegd als eerbetoon aan de gevallenen van de Nederlands-Indische militaire luchtvaart. Deze krans werd de volgende dag naar Bronbeek gebracht en op informele wijze bij het monument van kapitein Engelbert van Bevervoorde gelegd.
 
 

 

 
Luchtmacht prediakant dhr Jan Tom Schneider
aan het woord

 

 

foto Hans Kleijn

De Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht #(SKHV) en het reŁnieverband ML-KNIL wilden graag stilstaan bij het feit dat het op 30 mei 2014 100 jaar geleden is dat de Nederlands-Indische militaire luchtvaart werd opgericht.  Dit eeuwfeest van de Nederlands-Indische militaire luchtvaart werd  vrijdag 30 mei 2014 bij de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht gevierd en enkele Bronbeek bewoners, een aantal vrijwilligers en de commandant Bronbeek en zijn vrouw waren hierbij aanwezig.

 

Op de foto Lesvliegtuig Fokker S 11. Bronbeekbewoner en oud KNIL militair aoo bd M. De Roode en dochter Carolien (Na zijn Ned Indie avontuur kwam hij in dienst van KLu)
Bronbeker sgt bd. Jacob bij een Piper-cub 
 
meer foto's van deze dag klik .......... HIER ....
   en de foto's van Hans Kleijn van deze dag ..... HIER......
 
 
 
 
 
 
Stichting Vrienden van Bronbeek
Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum KTOMM Bronbeek 
     
mail: svvb@kpnmail.nl

 

SVVB
 
 
@ SVVB